Tác giả Phan Hoàng

Tác giả Phan Hoàng

PHAN HOÀNG (Phan Tuy An)

Năm sinh / Date of birth: 1987
Quê quán / Home town: Phú Yên
Địa chỉ: 38/9 Đô Đốc Long, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Address: 38/9 Do Doc Long St., Ho Chi Minh City.
Điện thoại / Tel: 090 545 4122 Email: phanhoanght@gmail.com
– Tốt nghiệp chuyên ngành Hội họa, Trường Đại học Nghệ thuật Huế năm 2010.
Graduated from Hue College of Arts in 2010.
– Năm 2015: tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật và thiết kế đương đại tại Trường Limkokwing University of Inno- vation, Malaysia.
2015: Got the Master of Arts degrre in Contemporary Art and Design at Limkokwing University of Innovation, Malaysia.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– Giảng viên khoa Mỹ thuật ứng dụng, trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.
Triễn lãm:
– 2015, 2017: Triển lãm khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên.
– 2017: Art Way – Asian Way Art Mill gallery, Songkhla, Thailand.
– 2015: Triển lãm tranh Đề tài Lực lượng vũ trang tại Đà Nẵng,
– 2011: Drawing Project Thailand – Việt Nam.

1 25 - Tác giả Phan Hoàng

Phan Hoàng Không đề No.1 / No Title No.1. 2017 Sơn dầu trên vải / Oil on canvas

140cm x 120cm

2 23 - Tác giả Phan Hoàng

Phan Hoàng Nghiên cứu về hình dáng No.1 / Research on shape No.1. 2017

Acrylic trên vải / Acrylic on canvas

100cm x 140cm

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây