TUYÊN NGÔN NGÀY CỦA MẸ – MOTHER’S DAY PROCLAMATION – TÁC GIẢ: JULIA WARD HOWE, BÙI XUÂN (DỊCH)

Tuyên ngôn Ngày của Mẹ

TUYÊN NGÔN NGÀY CỦA MẸ – MOTHER’S DAY PROCLAMATION – TÁC GIẢ: JULIA WARD HOWE, BÙI XUÂN (DỊCH)

 Ngày của Mẹ là ngày tôn vinh Mẹ, là dịp để những người con thể hiện tình cảm với mẹ của mình. Ngày nay, ngày này đã trở nên quen thuộc với nhiều người Việt Nam, nhưng về lịch sử của nó cũng như về bản Tuyên ngôn Ngày của Mẹ của bà Julia Ward Howe, viết tại Boston, Hòa Kỳ, năm 1870, một nguồn cảm hứng để hình thành Ngày của Mẹ mấy mươi năm sau đó với công lao to lớn của một phụ nữ khác: bà Anna Jarvis, thì không phải ai cũng biết.

Ngày của Mẹ hằng năm được tổ chức vào ngày Chủ Nhật thứ hai trong tháng Năm. Theo đó, năm 2019, Ngày của Mẹ nhằm ngày 12.5. Nhân dịp này, vansudia.net xin trân trọng giới thiệu bản Tuyên ngôn Ngày của Mẹ – Mother’s Day Proclamation (ban đầu có tên gọi là Lời kêu gọi phụ nữ toàn thế giới – Appeal to womanhood throughout the world) gồm bản tiếng Anh của bà Julia Ward Howe kèm theo bản dịch tiếng Việt của nhà thơ, dịch giả Bùi Xuân. Đây như là món quà vansudia.net gửi tặng bạn đọc nhân Ngày của Mẹ năm nay.

                                                                                                           vansudia.net                                

Mothers’ Day Proclamation

Arise, then, women of this day! Arise all women who have hearts,
whether our baptism be that of water or of fears!

Say firmly: “We will not have great questions decided by
irrelevant agencies. Our husbands shall not come to us, reeking
with carnage, for caresses and applause. Our sons shall not be
taken from us to unlearn all that we have been able to teach
them of charity, mercy and patience.

We women of one country will be too tender of those of another
country to allow our sons to be trained to injure theirs. From
the bosom of the devastated earth a voice goes up with our own.
It says “Disarm, Disarm! The sword of murder is not the balance
of justice.”

Blood does not wipe our dishonor nor violence indicate possession.
As men have often forsaken the plow and the anvil at the summons
of war, let women now leave all that may be left of home for a
great and earnest day of counsel. Let them meet first, as women,
to bewail and commemorate the dead.

Let them then solemnly take counsel with each other as to the
means whereby the great human family can live in peace, each
bearing after their own time the sacred impress, not of Caesar,
but of God.

In the name of womanhood and of humanity, I earnestly ask that a
general congress of women without limit of nationality may be
appointed and held at some place deemed most convenient and at
the earliest period consistent with its objects, to promote the
alliance of the different nationalities, the amicable settlement
of international questions, the great and general interests of
peace.

Julia Ward Howe

Boston
1870

Tuyên ngôn Ngày của Mẹ

Phát sinh, từ, nữ giới ngày nay! Phát sinh do tất cả những người phụ nữ có lương tâm, dù phép báp-têm của chúng ta là nước hay là sự sợ hãi!

Nói một cách chắc chắn rằng: “Chúng ta sẽ không có những câu hỏi lớn quyết định trước các cơ quan không liên quan. Những người chồng của chúng ta sẽ không đoái hoài chúng ta, trong mùi chết chóc, sẽ không dành cho chúng ta sự vuốt ve hay tán dương. Những người con trai của chúng ta sẽ không chấp nhận chúng ta để học hỏi tất cả những gì chúng ta có thể dạy cho chúng về lòng nhân từ, khoan dung và tính kiên nhẫn.”

Chúng ta, phụ nữ của một quốc gia sẽ không thể ép buộc những người ở
một quốc gia khác cho phép con trai của chúng ta được đào tạo để gây ra thương tích cho họ. Từ lòng đất bị tàn phá, một giọng nói phát ra từ chính chúng ta. Rằng :”Giải giáp, Giải giáp! Thanh kiếm giết người không phải là cán cân
công lý.”

Máu không lau sạch sự bất lương của chúng ta cũng như bạo lực là biểu thị của sự chiếm hữu. Vì nam giới thường bỏ cày và đe khi chiến tranh ập đến, ngay bây giờ, hãy để phụ nữ rời khỏi tất cả những gì có thể còn lại ở nhà cho một ngày bàn bạc tuyệt vời và nghiêm túc. Hãy để cho họ gặp nhau trước, với tư cách phụ nữ, để cầu nguyện và tưởng niệm những người đã chết.

Sau đó, hãy để họ nghiêm túc trao đổi với nhau về tầm quan trọng mà nhờ đó đại gia đình nhân loại có thể sống trong hòa bình, với thái độ ấn tượng thiêng liêng sau thời gian riêng tư của họ, không phải của Caesar, mà là của Thiên Chúa.

Nhân danh nữ giới và nhân loại, tôi tha thiết đề nghị rằng Đại hội phụ nữ, không giới hạn quốc tịch, để có thể bổ nhiệm và tổ chức tại một số nơi được coi là thuận tiện nhất và ở một thời gian sớm nhất phù hợp với các đối tượng của nó, để thúc đẩy sự liên minh của các dân tộc khác nhau, các giải pháp hòa giải những vấn đề quốc tế, những lợi ích chung và quan trọng nhất của hòa bình.

Julia Ward Howe

Boston
1870

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây