An Giang: Chính thức thành lập thị xã Tịnh Biên và 2 thị trấn Đa Phước, Hội An

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập thị xã Tịnh Biên, các phường thuộc thị xã này và 2 thị trấn ở An Giang: Đa Phước, Hội An.

Chủ tịch Quốc hội vừa ký ban hành Nghị Quyết số 721/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thị xã Tịnh Biên, các phường thuộc thị xã Tịnh Biên, thị trấn Đa Phước thuộc huyện An Phú và thị trấn Hội An thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Mot goc thi xa Tinh Bien An Giang min - An Giang: Chính thức thành lập thị xã Tịnh Biên và 2 thị trấn Đa Phước, Hội AnMột góc thị xã Tịnh Biên, An Giang.

Theo đó, quyết nghị thành lập thị xã Tịnh Biên trên cơ sở toàn bộ 354,59 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 143.098 người của huyện Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang.

Thị xã Tịnh Biên giáp thành phố Châu Đốc, các huyện Châu Phú, Châu Thành, Tri Tôn thuộc tỉnh An Giang và Vương quốc Campuchia.

Sau khi thành lập thị xã Tịnh Biên và các phường thuộc thị xã Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường: An Phú, Chi Lăng, Nhà Bàng, Nhơn Hưng, Núi Voi, Thới Sơn, Tịnh Biên và 7 xã: An Cư, An Hảo, An Nông, Tân Lập, Tân Lợi, Văn Giáo, Vĩnh Trung.

Bên cạnh đó, thành lập thị trấn Đa Phước trên cơ sở toàn bộ 15,76 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 17.590 người của xã Đa Phước thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Thị trấn Đa Phước giáp thị trấn An Phú, xã Vĩnh Hội Đông, xã Vĩnh Trường thuộc huyện An Phú; thị xã Tân Châu và thành phố Châu Đốc.

Thành lập thị trấn Hội An trên cơ sở toàn bộ 22,98 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 18.225 người của xã Hội An thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Thị trấn Hội An giáp các xã An Thạnh Trung, Bình Phước Xuân, Hòa An, Hòa Bình, Mỹ An thuộc huyện Chợ Mới và tỉnh Đồng Tháp.

Sau khi thành lập thị trấn Đa Phước và thị trấn Hội An: Huyện An Phú có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 xã và 03 thị trấn; huyện Chợ Mới có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 03 thị trấn.

Nghị Quyết số 721/NQ-UBTVQH15 cũng quyết nghị thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Cụ thể, thành lập Tòa án nhân dân thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2023. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh An Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện, 2 thị xã và 2 thành phố; 156 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 110 xã, 28 phường và 18 thị trấn.

Về tổ chức thực hiện, Nghị quyết nêu: Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sắp xếp tổ chức bộ máy, quyết định biên chế, số lượng Thẩm phán, Kiểm sát viên, công chức khác và người lao động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh các đơn vị hành chính được thành lập mới phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi quy định tại Nghị quyết này kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành.

Quỳnh Nga
     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây