Đến năm 2030, Điện Biên trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định 109/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Triển khai Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 16/NQ-CP triển khai Nghị quyết số 106/2023/QH15 ngày 28/11/2023 của Quốc hội thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ. Theo Nghị quyết, UBND các tỉnh Thái Bình, Cao Bằng chịu trách nhiệm trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án tương ứng với các nội dung quy định tại Phụ lục I của Nghị quyết số 106/2023/QH15. Việc lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, triển khai các dự án thực hiện theo quy định hiện hành.

Thu tuong Chinh phu phe duyet Quy hoach tinh Dien Bien min - Đến năm 2030, Điện Biên trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía BắcHình minh họa.

Kiện toàn BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 110/QĐ-TTg ngày 28/1/2024 kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Theo đó, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ được kiện toàn trên cơ sở Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ thành lập theo Quyết định số 200/1998/QĐ-TTg ngày 14/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Các Ủy viên là lãnh đạo một số bộ, ngành. Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ.

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định 109/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Điện Biên trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc; là một trong những trung tâm du lịch, dịch vụ, y tế của vùng. Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp ứng dụng khoa học – công nghệ hiện đại, có năng suất và chất lượng cao kết hợp với công nghiệp chế biến…

Trần Thơm

 

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây