Giới thiệu khái quát thành phố Dĩ An

Giới thiệu khái quát thành phố Dĩ An - Tỉnh Bình Dương - vansudia.net

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

– Vào năm 1698, khi Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh vào Đồng Nai – Gia Định kinh lược, xác lập cương vực đất nước, ban đặt địa giới hành chánh, lấy sông Ngã Bảy và sông Bình Giang làm ranh giới, phía bờ bắc làm huyện Phước Long, dựng dinh Trấn Biên, phía bờ nam làm huyện Tân Bình, lập dinh Phiên Trấn, địa bàn thị xã Dĩ An lúc ấy trực thuộc địa bàn huyện Phước Long, phủ Gia Định. Dưới triều Nguyễn, năm Gia Long thứ 7 Mậu Thìn (1808), khi dinh được đổi thành trấn, huyện được nâng thành phủ, tổng được nâng thành huyện, địa bàn thị xã Dĩ An lúc bấy giờ là một phần thuộc huyện Phước Chánh và một phần thuộc huyện Bình An.

– Thời Pháp thuộc và tiếp đến là hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, địa bàn thị xã Dĩ An có nhiều biến động, xáo trộn lớn, khi thì thuộc tỉnh Biên Hòa, khi thì thuộc tỉnh Gia Định, lúc lại thuộc về tỉnh Thủ Biên.

– Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, địa bàn thị xã Dĩ An thuộc huyện Thuận An, tỉnh Sông Bé, sau là tỉnh Bình Dương.

ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

– Ngày 6/11/1996, theo quyết định của Quốc hội khóa IX kỳ họp thứ 10 (theo Địa chí Bình Dương, t.1, tr.244), tỉnh Sông Bé được chia thành hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước (huyện Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương).

– Ngày 23-7-1999: Huyện Dĩ An được tách ra từ huyện Thuận An theo Nghị định số 58/NĐ-CP. Diện tích tự nhiên 6.010ha, dân số khoảng 94.000 người, với 5 đơn vị hành chính, gồm: thị trấn Dĩ An và 5 xã: Tân Đông Hiệp, Đông Hòa, Tân Bình, Bình An, xã mới An Bình (tách ra từ thị trấn Dĩ An).

– Ngày 15/1/2004: Huyện Dĩ An có 7 đơn vị hành chính gồm: thị trấn Dĩ An và 6 xã: Tân Đông Hiệp, Đông Hòa, Tân Bình, An Bình, Bình An; xã mới Bình Thắng (tách ra từ phường Bình An).

– Tháng 11-2010: Huyện Dĩ An được công nhận là đô thị loại 4.
– Ngày 13-1-2011: thị xã Dĩ An được thành lập trên cơ sở huyện Dĩ An, đồng thời thành lập 7 phường: An Bình, Bình An, Bình Thắng, Dĩ An, Đông Hòa, Tân Bình, Tân Đông Hiệp.

Địa giới hành chính thị xã Dĩ An:

+ Đông giáp Quận 9 – Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Tây giáp thị xã Thuận An.
+ Nam giáp Quận Thủ ĐứcThành phố Hồ Chí Minh.
+ Bắc giáp với Thành phố Biên HòaTỉnh Đồng Naithị xã Tân UyênTỉnh Bình Dương.
– Ngày 27-4-2017: thị xã Dĩ An được công nhận là đô thị loại III trực thuộc tỉnh.
– Năm 2019: Đề nghị thành lập thành phố Dĩ An trực thuộc tỉnh Bình Dương.
– Ngày 1-4-2020: thị xã Dĩ An chính thức lên Thành phố Dĩ An.

Mot goc thanh pho Di An min 800x538 - Giới thiệu khái quát thành phố Dĩ An

Một góc thành phố Dĩ An.

I. KINH TẾ

 1. Công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 25.947 tỷ đồng, bằng 23,98% kế hoạch năm (108.194 tỷ đồng), tăng 5,39% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 15.343 tỷ đồng (tỷ lệ 59,14%), khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 10.567 tỷ đồng (tỷ lệ 40,72%), khu vực kinh tế Nhà nước đạt 37 tỷ đồng (tỷ lệ 0,14%).

 1. Thương mại – dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 31.951 tỷ đồng, bằng 23,7% kế hoạch năm (134.833 tỷ đồng), tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2019. Hàng hóa chuẩn bị đầy đủ phục vụ nhu cầu mua sắm Tết Nguyên đán, UBND thành phố và các phường đã chủ động mở đợt cao điểm thiết lập lại trật tự mua bán tại các điểm, chợ tự phát; tăng cường công tác kiểm tra, phòng chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại, qua kiểm tra xử phạt 11 trường hợp vi phạm với số tiền 90,5 triệu đồng, tịch thu hàng hóa trị giá 44,9 triệu đồng. Chủ động triển khai dự trữ hàng hóa ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo 389/DA năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020.

Sản lượng điện thương phẩm trong quý ước đạt 349,27 triệu kWh đạt 20,49% so với kế hoạch năm 2020 (1.704 triệu kWh), giảm 8,7% so với cùng kỳ năm 2019, đảm bảo nguồn điện phục vụ sản xuất và tiêu dùng. Tiết kiệm điện được 8,447 triệu kWh đạt 33,05% so với kế hoạch năm 2020 (tương ứng với số tiền 16 tỷ đồng).

 1. Nông nghiệp

Giá trị sản xuất nông nghiệp ước thực hiện 5,837 tỷ đồng, bằng 25,38% kế hoạch năm (23 tỷ đồng), tăng 0,034% so với cùng kỳ năm trước. Vụ lúa đông xuân và các loại cây trồng khác 81,7 ha (tăng 3,8 ha so với cùng kỳ 2019) và 10 ha nuôi trồng thủy sản; Tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có 8.621 con (giảm 356 con so với cùng kỳ 2019). Công tác phòng, chống dịch bệnh ở cây trồng và vật nuôi; kiểm dịch, kiểm soát giết mổ được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ.

Tổ chức kiểm tra tình hình giết mổ, kinh doanh chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố, xử phạt 13 trường hợp không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, sản phẩm không rõ nguồn gốc với số tiền 56,5 triệu đồng.

 1. Tài nguyên – Môi trường

Tổ chức công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt. Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các phường đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thống kê, kiểm kê đất đai năm 2019.

Trong kỳ, đã giải quyết 135/190 trường hợp cấp GCNQSDĐ lần đầu; 205 hồ sơ chuyển mục đích QSDĐ với tổng diện tích 9.615,2.m2. Riêng đối với các khu dân cư, lũy kế đã cấp 679 giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ dân thuộc các khu dân cư như: Thủy Lợi 42, Hố Lang và khu tái định cư ĐHQG TPHCM. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TU của Thành ủy, đến nay đã cấp được 341/365 trường hợp của của 11 khu thuộc 03 phường Dĩ An, Tân Đông Hiệp và Đông Hòa. Giải quyết cho 34 trường hợp có nhu cầu tách thửa cá biệt trên địa bàn thị xã. Ban hành quyết định thu hồi đất đối với 76 trường hợp/06 công trình, dự án trên địa bàn.

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2020; kế hoạch “phân loại rác sinh hoạt tại nguồn trong học đường”. Sơ kết việc thực hiện kế hoạch lập lại trật tự đối với ngành nghề kinh doanh phế liệu và chăn nuôi trên địa bàn. Thẩm định 21 hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường. Tiếp nhận và giải quyết 47/54 đơn khiếu nại, tranh chấp đất đai và môi trường; xử phạt hành chính 52 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực đất đai và môi trường với tổng số tiền 538 triệu đồng.

 1. Thu, chi ngân sách               

Tổng thu ngân sách 703,585 tỷ đồng, bằng 19,30% dự toán UBND tỉnh giao và Nghị quyết HĐND thành phố, giảm 14,03% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, nguồn thu do thị xã trực tiếp quản lý 394,542 tỷ đồng, bằng 24,02% dự toán Tỉnh giao và Nghị quyết HĐND thành phố, tăng 15,05% so với cùng kỳ năm 2019. Thu ngân sách địa phương được hưởng đưa vào cân đối 201,884 tỷ đồng, bằng 16,42% dự toán Tỉnh giao, giảm 17,26% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương 327,676 tỷ đồng, bằng 23,27% dự toán UBND tỉnh giao và Nghị quyết HĐND thành phố, tăng 210,5% so với cùng kỳ. Trong đó, chi ngân sách thành phố 332,266 tỷ đồng, chi ngân sách cấp phường 16,086 tỷ đồng (trong đó ngân sách thành phố trợ cấp 20,676 tỷ đồng).

 1.  Đầu tư – Phát triển đô thị- Giải tỏa đền bù

– Đầu tư – phát triển đô thị:

Quyết định giao kế hoạch đầu tư công năm 2020. Tổ chức khởi công mới 05 công trình; nghiệm thu và đưa vào sử dụng 06 công trình, tiếp tục thực hiện 29 công trình chuyển tiếp. Giá trị giải ngân ước thực hiện từ nguồn vốn phân cấp 34,825 tỷ đồng (đạt 9,76% dự toán tỉnh giao và NQ HĐND TP thông qua). Ngoài ra, thanh toán khối lượng thực hiện từ nguồn vốn tỉnh quản lý 734 triệu đồng; vốn SXKT 16,072 tỷ đồng; vốn tỉnh hỗ trợ 25,621 tỷ đồng.

Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TU của Thành ủy. Hoàn thành công tác thanh quyết toán 06 công trình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp năm 2019 theo kế hoạch. Xây dựng và triển khai kế hoạch lập lại trật tự đô thị khu Dân cư đô thị Trung tâm hành chính; Rà soát, củng cố Đội quản lý TTĐT, xây dựng Quy chế phối hợp, kiểm tra, xử lý và trách nhiệm quản lý TTĐT-TTXD trên địa bàn thành phố.

Trong tháng, tiếp nhận, giải quyết 448/759 hồ sơ xây dựng, 500/500 trường hợp xin cấp số nhà đơn lẻ. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, tổ chức đợt ra quân quản lý trật tự lòng lề đường; tổ chức tổng vệ sinh đường phố các trụ sở, cơ quan, trường học, khu dân cư, làm sạch đẹp cảnh quan, đường phố đón tết Nguyên đán và chào mừng thành phố Dĩ An. Chủ động kiểm tra, xử lý những hành vi vi phạm về xây dựng lấn chiếm lòng, lề đường gây ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự đô thị và giao thông đô thị. Kiểm tra, xử phạt 26 trường hợp xây dựng không phép, sai phép, sai thiết kế được duyệt với số tiền 605 triệu đồng.

– Công tác giải tỏa, đền bù:

Tiếp tục tập trung cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là các công trình trọng điểm. Trong quý, tổ chức chi trả 12 công trình/123 hồ sơ với số tiền 163,251 tỷ đồng. Trong đó: Công trình sử dụng vốn thị xã chi trả 62 hồ sơ, với số tiền 27,188 tỷ đồng; dự án xây dựng đường Trần Hưng Đạo đi Võ Thị Sáu chi trả 25 hồ sơ/ 9,486 tỷ đồng nâng tổng số chi trả lên 107 hồ sơ/94,62 tỷ đồng; dự án Xây dựng hạ tầng khu TĐC TĐH và giải tỏa đền bù xây dựng Trường THCS Đông Chiêu chi trả 04 hồ sơ/1,059 tỷ đồng nâng tổng số chi trả lên 85 hồ sơ/98,006 tỷ đồng; dự án Xây dựng Đường Liên Khu phố Tây A – Tây B chi trả 29 hồ sơ/7,011 tỷ đồng nâng tổng số hồ sơ chi trả lên 92 hồ sơ/39,735 tỷ đồng; dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc khu quy hoạch đất công phường Tân Đông Hiệp chi trả 02 hồ sơ/8,5 tỷ đồng nâng tổng số chi trả lên 05 hồ sơ/18,7 tỷ đồng; dự án Nâng cấp, mở rộng đường Xóm Đương Khu 5 chi trả 02 hồ sơ/ 1,132 tỷ đồng nâng tổng số chi trả lên 81 hồ sơ/2,110 tỷ đồng.

II. VĂN HÓA- XÃ HỘI

 1. Giáo dục – Đào tạo

Chỉ đạo ngành Giáo dục – Đào tạo thực hiện tốt công tác chăm lo tết cho các giáo viên nghỉ hưu, giáo viên xa quê không có điều kiện về quê ăn Tết và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thành phố Dĩ An tiếp tục được công nhận đạt chuẩn PCGD MN Trẻ 5 Tuổi; đạt chuẩn PCGD xóa mù chữ mức độ 2; PCGD TH mức độ 3, PCGD THCS mức độ 3 và đạt chuẩn PCGD bậc trung học.

Học sinh, học viên trên địa bàn tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 3/2020 và tiếp tục nghỉ cho đến khi có chỉ đạo mới; chỉ đạo các cơ sở giáo dục hướng dẫn học sinh ôn tập, tự học trong thời gian tạm nghỉ; Tổ chức Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp đồng thời mở lớp tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh cho 100% các trường học trên địa bàn thành phố. Tổ chức xét duyệt biên chế năm học 2020-2021 cho các trường MN-MG, TH và THCS; xét duyệt Nhà giáo ưu tú thành phố lần thứ 15; mở lớp bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ, giáo viên các trường trên địa bàn thành phố.

 1. Y tế

       Thành lập Ban chỉ đạo, đồng thời xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố; tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các cơ sở y tế thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Tính đến cuối tháng 3/2020, trên địa bàn thành phố Dĩ An chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19; đã và đang giám sát theo dõi 316 trường hợp nghi ngờ liên quan tới yếu tố dịch tễ. Theo dõi cách ly tại nơi cư trú 294 trường hợp; theo dõi cách ly tập trung tại TTYT 16 trường hợp; tại phòng khám Đa khoa Khu vực An Bình là: 05 trường hợp. Đã hết thời gian cách ly (14 ngày) 244 trường hợp, còn trong thời gian cách ly 14 ngày: 50 trường hợp. Riêng tại khu ký túc xá và Trung tâm giáo dục quốc phòng Đại học Quốc gia TPHCM đang theo dõi, cách ly 6.034 trường hợp.

Tổ chức tổng kết công tác Y tế năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020; thăm động viên các y bác sĩ nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2020). Trong quý, TTYT và các cơ sở y tế, điều trị cho 61.456 lượt người, không xảy ra tai biến trong điều trị và không phát sinh ngộ độc thực phẩm trước, trong và sau Tết. Các chương trình y tế quốc gia được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Công tác phòng, chống dịch bệnh được chú trọng. Xảy ra 82 ca sốt xuất huyết (giảm 11 ca so với cùng kỳ năm trước), 51 ca tay chân miệng (giảm 39 ca), 19 ca thủy đậu (giảm 35 ca), 27 ca cúm (giảm 72 ca). Kịp thời phát hiện và dập tắt 12 ổ dịch sốt xuất huyết nhỏ trên địa bàn.

Duy trì công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn việc chấp hành quy định vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm. Duy trì công tác tập huấn và cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, phục vụ tại các bếp ăn tập thể của doanh nghiệp, trường học,…

 1. Văn hóaThông tin và Truyền thanh

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, văn hóa, văn nghệ, thể thao với nhiều loại hình đa dạng chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tết Nguyên đán; lễ hội tòng quân năm 2020; Ngày Thầy thuốc Việt Nam; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp; công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp.

UBND thành phố đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền; trang trí đường phố; đầu tư và thực hiện xã hội hóa để đầu tư một số công trình để chào mừng thành phố Dĩ An như: Quảng trường Trung tâm Thành phố khoảng 6.000m2 (tại vị trí trước đây là Công viên nước Dĩ An), đang lập thủ tục xây dựng tượng đài Bác Hồ đặt tại Quảng trường Trung tâm Thành phố; trang trí cổng chào, đèn giăng, đèn màu tuyến đường T, đường số 9 khu TTHC và tuyến đường GS1-Khu dân cư quảng trường xanh; chỉnh trang hạ tầng kỷ thuật và cây xanh khu đất đường số 6 và đường M khu TTHC.

Xây dựng và triển khai thực hiện các Kế hoạch: Chương trình hành động phòng, chống bạo lực gia đình; duy trì và triển khai nhân rộng mô hình “Củng cố gia đình Văn hóa giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước”; Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020” năm 2020; Liên hoan “Kết nối yêu thương-Gia đình hạnh phúc” năm 2020 và tổ chức thực hiện các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3. Kiểm tra, xử phạt 03 cơ sở vi phạm trên lĩnh vực văn hóa với số tiền 19 triệu đồng. Thực hiện tháo dỡ 21.850 mẫu quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định. Thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, gia hạn kinh doanh cho 05 cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử công cộng.

Tổ chức trưng bày, triển lãm 1.000 sách chuyên đề, báo, tạp chí xuân từ năm 2010-2020. Thư viện thị xã phục vụ 18.000 lượt bạn đọc, luân chuyển 25.520 lượt báo và tạp chí, tài liệu, đồng thời phục vụ luân chuyển 38.000 bản sách đến các trường học, bưu điện văn hóa, thư viện công cộng phường…

Đài Truyền thanh phát sóng 396 giờ; biên tập 550 tin, bài, phóng sự, chuyên đề,… và sản xuất 13 câu chuyện truyền thanh tuyên truyền về nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ngoài ra, còn gởi 84 tin, bài về Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Dương để đưa tin về thành phố.

 1. Công tác chính sách xã hội, lao động và việc làm

Công tác chăm lo đời sống đối tượng chính sách, đối tượng xã hội nghèo được quan tâm thực hiện chu đáo. Trong quý, đã chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách với tổng số tiền 6,071 tỷ đồng; giải quyết chế độ mai táng phí cho 27 trường hợp với kinh phí 487,9 triệu đồng; gia hạn và đăng đăng ký mới thẻ bảo hiểm y tế cho 2.487 người có công và thân nhân. Trợ cấp thường xuyên cho 3.665 đối tượng với tổng số tiền 5,245 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí mai táng cho 48 đối tượng bảo trợ xã hội với kinh phí 326,4 triệu đồng.

Quyết định phê duyệt danh sách hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo cuối năm 2019 và danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn thành phố; kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020. Trao tặng 04 căn nhà đại đoàn kết với kinh phí 400 triệu; hỗ trợ tiền điện cho 263 hộ nghèo với số tiền 43,9 triệu đồng. Tiếp nhận 64 thang bảng lương, thừa nhận 03 nội quy lao động và 07 thỏa ước lao động tập thể.

Thăm, tặng quà Tết cho 16.419 đối tượng và đơn vị với tổng kinh phí 16,132 tỷ đồng (trong đó, ngân sách trung ương 334 triệu đồng, ngân sách tỉnh 11,472 tỷ đồng, ngân sách thị xã 4,326 tỷ đồng). Ngoài ra, UBND thành phố đã tổ chức vận động các đơn vị hảo tâm hỗ trợ cho các đối tượng xã hội khác nhân dịp tết Nguyên đán, với số tiền 648,7 triệu đồng.

Ngân hàng chính sách xã hội: Giải ngân 37,745 tỷ đồng cho 694 lượt hộ vay, thu nợ 33,757 tỷ đồng. Tổng dư nợ 344,804 tỷ đồng đạt 99,3% kế hoạch, tăng 3,989 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng số hộ còn dư nợ quý I/2020 là 6.310 hộ vay với 08 chương trình tính dụng ưu đãi đang thực hiện, 127 tổ tiết kiệm và vay vốn.

Bảo hiểm xã hội: Thu được 242 tỷ đồng ở 2.915 đơn vị. Cấp mới, gia gia hạn và đổi 27.665 thẻ BHYT, 12.838 sổ BHXH cho các đơn vị tham gia bảo hiểm. Chi trả 248,050 tỷ đồng cho 96.007 đối tượng hưởng trợ cấp BHXH.

Trường Trung cấp nghề: xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020. Tiếp tục duy trì 09 lớp trung cấp nghề và các lớp liên kết đào tạo đại học từ xa với tổng số 383 sinh viên theo học. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19, các sinh viên, học viên tạm nghỉ học theo chỉ đạo của Tỉnh.

III. CÔNG TÁC TƯ PHÁP- THANH TRA-NỘI VỤ

 1. Tư pháp

Ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình trọng tâm công tác tư pháp của thành phố năm 2020; các Kế hoạch: Phổ biến giáo dục pháp luật; Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 268 cuộc với 16.103 lượt người dự nghe. Cấp phát 4.740 tờ bướm, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về giữ gìn ANTT, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngoài ra tiếp nhận và cấp phát 10.300 tờ bướm, tài liệu về an toàn giao thông, phòng chống tác hại rượu bia, tín dụng đen, bổ trợ tư pháp cho thành viên hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thị xã và các phường. Tiếp tục quản lý, khai thác 139 tủ sách pháp luật với 8.102 quyển sách phục vụ 75 lượt người đến đọc. Hòa giải cơ sở 25 vụ việc, trong đó hòa giải thành 20 vụ (tỷ lệ 80%).

Thẩm tra ban hành 120 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực với tổng số tiền phạt 1,303 tỷ đồng;

 1. Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng:

Ban hành Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020. Trong quý, tiếp dân được 71 cuộc với 170 lượt người, trong đó lãnh đạo tiếp 12 cuộc với 70 lượt người. Tiếp nhận 53 đơn thuộc thẩm quyền, nâng tổng số đơn phải giải quyết là 62 đơn; Đã giải quyết xong 52/62 đơn, đạt 84%.

Tập trung củng cố hồ sơ, xây dựng phương án tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với một số dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã: dự án xây dựng Trung tâm y tế; Đường từ QL1K đi ĐHQG và khu tổ hợp nhà ở tại phường Đông Hòa; Tái định cư Đại học quốc gia TPHCM; nâng cấp mở rộng đường BN2 và đường cống thoát nước Khu dân cư Tân Long; xây dựng đường Mỹ Phước – Tân Vạn nối dài.

Xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020; báo cáo công tác phòng chống tham nhũng quý I/2020.

 1. Công tác nội vụ

Hoàn chỉnh hồ sơ đề án thành lập thành phố Dĩ An và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thành phố Dĩ An và UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc chuyển đổi cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thị xã Dĩ An thành cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Dĩ An chính thức đi vào hoạt động 01/4/2020. Theo đó, UBND đã chỉ đạo các ngành, các phòng ban chuyên môn, UBND các phường tập trung thực hiện các công tác chuẩn bị như: thực hiện chuyển đổi chức danh lãnh đạo và các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã chuyển sang thành phố; khắc con dấu và thu hồi, cấp mới con dấu; thay đổi biển tên cơ quan, đơn vị, chuẩn bị công tác treo đổi tên bảng hiệu của cơ quan, đơn vị các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và các phường trên địa bàn.

Hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá phân loại CBCC năm 2019. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC, VC và người lao động năm 2020 theo quy định. Giao chỉ tiêu biên chế năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố. Đăng ký 21 trường hợp tham gia bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính và lớp bồi dưỡng đối tượng quy hoạch lãnh đạo chủ chốt của UBND thành phố.

Xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2020. Trong quý, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố tiếp nhận và giải quyết 19.580/21.356 hồ sơ hành chính các loại với tỷ lệ đúng hẹn được đạt 97,8%.

Tình hình tôn giáo ổn định. Các cơ sở tôn giáo hoạt động đúng lịch đăng ký đầu năm và chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật. Trong dịp tết nguyên đán, UBND thành phố tổ chức họp mặt các chức sắc tôn giáo trên địa bàn và tổ chức thăm các Chùa nhân dịp Rằm tháng Giêng.

IV. QUỐC PHÒNG – AN NINH

 1. Quân sự – Quốc phòng

Hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đạt chỉ tiêu số lượng, chất lượng với 195 thanh niên lên đường nhập ngũ quân đội, trong đó có 04 đảng viên (tỷ lệ 2,05%). Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quân sự – quốc phòng và triển khai thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, Quyết định, Kế hoạch của UBND thành phố về nhiệm vụ quân sự – quốc phòng năm 2020. Củng cố kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh thành phố. Tổ chức Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ và giáo án huấn luyện năm 2020.

 1. An ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội

– Công tác phòng, chống các loại tội phạm: xảy ra 13 vụ về trật tự xã hội (giảm 18 vụ so với cùng kỳ năm trước), đã điều tra làm rõ 13/13 vụ (đạt tỷ lệ 100%), bắt 22 đối tượng; Tội phạm ma túy bắt 50 vụ/103 đối tượng (tăng 13 vụ so với năm trước); bắt và đưa 11 đối tượng sử dụng ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Phát hiện, xử lý 26 vụ vi phạm về lĩnh vực kinh tế (giảm 31 vụ ) và 02 vụ vi phạm lĩnh vực môi trường (giảm 01 vụ ), xử phạt hành chính 01 vụ với số tiền 127,5 triệu đồng.

– Về tệ nạn xã hội: Triệt phá 43 vụ/231 đối tượng đánh bạc; 01 vụ/04 đối tượng môi giới, mua bán dâm; lập hồ sơ xử phạt theo quy định.

– Về trật tự an toàn xã hội: kiểm tra, phát hiện 512/1.114 cơ sở kinh doanh vi phạm về an ninh trật tự, xử phạt hành chính 71 trường hợp với số tiền 167 triệu đồng.

– Về trật tự an toàn giao thông, TTĐT: Đã kiểm tra xử phạt hành chính 2.280 trường hợp với số tiền 2,515 tỷ đồng, tạm giữ 488 phương tiện giao thông, 58 giấy tờ xe các loại, tước 443 giấy phép lái xe (có thời hạn).

– Tai nạn giao thông: xảy ra 94 vụ (giảm 02 vụ so với cùng kỳ), làm 10 người chết (giảm 02 người), bị thương 95 người (tăng 11 người), hư hỏng 155 phương tiện các loại.

– Công tác phòng cháy chữa cháy: Thường xuyên huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng chiến đấu theo quy định. Trong quý, đã tiếp nhận và xử lý 01 vụ cháy (giảm 01 vụ so với cùng kỳ); không thiệt hại về người, tài sản thiệt hại khoảng 300 triệu đồng; hiện đang điều tra nguyên nhân.

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây