Tác giả Đoàn Phi Hổ

Tác giả Đoàn Phi Hổ

ĐOÀN PHI HỔ

Năm sinh / Date of birth and died: 1964 – 2017 Quê quán / Home town: Đà Nẵng.
Địa chỉ: Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Address: Hai Chau District, Da Nang City.
Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.3 15 - Tác giả Đoàn Phi Hổ

Đoàn Phi Hổ Điểm nhìn / Viewpoint. 2016

Màu dầu / Oil color 60cm x 80cm

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây