Tác giả Trần Hải

Tác giả Trần Hải

TRẦN HẢI

Năm sinh / Date of birth: 1983 Quê quán / Home town: Quảng Trị Địa chỉ / Address: Đà Nẵng
Điện thoại / Tel: 097 526 5562 Email: hait@dau.edu.vn
– Tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế năm 2007. Graduated from Hue College of Arts in 2007.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– Giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.
– Tham gia triển lãm mỹ thuật khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên; tham gia các triển lãm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức.

1 28 - Tác giả Trần Hải

Trần Hải Sen cuối mùa 1 /

Lotus at the end of season 1. 2015

Sơn dầu / Oil on canvas

90cm x 90cm

2 26 - Tác giả Trần Hải

Trần Hải Thu sang / The arrival of autumn. 2017

Acrylic trên vóc sơn mài / Acrylic on the lacquer

60cm x 120cm

3 16 - Tác giả Trần Hải

Trần Hải

Sen cuối mùa 2 / Lotus at the end of season 2. 2016 Sơn dầu / Oil on canvas

90cm x 90cm

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây