Tác giả Hồ Đình Nam Kha

Tác giả Hồ Đình Nam Kha

HỒ ĐÌNH NAM KHA

Năm sinh / Date of birth: 1966 Quê quán / Home town: Huế
Địa chỉ: 111 Đinh Núp – Q.Thanh Khê, Tp Đà Nẵng. Address: 111 Dinh Nup St., Da Nang City.
Điện thoại / Tel: 090 560 3005
Email: namkha_art@yahoo.com.vn namkha.artis@gmail.com
– Tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế năm 1993. Graduated from Hue College of Arts in 1993.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Member of Vietnam Fine Arts Association.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– UV Ban thường vụ Liên hiệp các HVHNT Đà Nẵng.
– Chủ tịch Hội Mỹ thuật Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2013-2018.

Triển lãm:
– 1997 đến nay: Triển lãm Khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên.
– 2003: Triển lãm mỹ thuật Đà Nẵng tại Hà Nội.
– 2003: Triển lãm nhóm Hoạ sĩ Trẻ Ủng hộ quỹ vì người nghèo.
– 2004, 2015: Triển lãm mỹ thuật toàn quốc Lực lượng vũ trang.
– 2005, 2010, 2015: Triển lãm mỹ thuật Toàn quốc.
– 2007: Triển lãm tranh lụa Việt Nam.
– Và nhiều cuộc triển lãm khác…
Giải thưởng:
– Giải C Khu Vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên: 2007.
– Giải C Khu Vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên 2012.
– Tặng thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam 2008, 2013, 2016.
– Giải B giải thưởng VHNT 5 năm Tp Đà Nẵng 2011, 2016.
Sưu tập:
– Có tranh sưu tập tại Hội Mỹ thuật Việt Nam; Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng; các cá nhân trong và ngoài nước.
1 1 14 - Tác giả Hồ Đình Nam Kha

Hồ Đình Nam Kha Biển mặn tình người / Sea with warm human affection

Lụa / Silk 71cm x 172cm

Tặng thưởng – Triển lãm mỹ thuật khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên – 2008

2 1 10 - Tác giả Hồ Đình Nam Kha

Hồ Đình Nam Kha

Công trình Ngã Ba Huế / Hue-Danang threeway crossroad construction Acrylic

150cm x 200cm

Tặng thưởng – Triển lãm mỹ thuật khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên – 2014

3 1 9 - Tác giả Hồ Đình Nam Kha

Hồ Đình Nam Kha

Chung sức sau bão / Join forces after storms

Lụa / Silk 81cm x 172cm

Giải B – Giải thưởng VHNT Đà Nẵng – 2011

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây