Tác giả Lê Huy Hạnh

Tác giả Lê Huy Hạnh

LÊ HUY HẠNH

Năm sinh / Date of birth: 1950
Quê quán / Home town: Nghệ Tĩnh
Địa chỉ: K178/1 Hoàng Diệu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Address: K178/1 Hoang Dieu St., Da Nang City.
Điện thoại / Tel: 090 358 6151
Email: [email protected]
– Tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam / Graduated from Vietnam
University of Fine Arts.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam / Member of Vietnam Fine Arts Association.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng / Member of Danang Fine Arts Association.
– Hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam / Member of Vietnam Stage
Artists Association.
– UV Hội đồng lý luận, phê bình Liên hiệp các Hội VHNT Đà Nẵng.
– P.Chủ tịch Hội Mỹ thuật Đà Nẵng, CTHĐ Nghệ thuật, nhiệm kỳ 2014-2018.
– UV Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Sân khấu Đà Nẵng.
Tác phẩm chính và tham gia triển lãm:
– Tượng đài Chứng tích Thủy Bồ, Điện Bàn, Quảng Nam (Bê tông, 1983).
– Tượng đài Nghĩa trang liệt sĩ Bình Lâm, Quảng Nam (Bê tông 1993).
– Tượng đài Nghĩa trang liệt sĩ Điện Quang, Quảng Nam (Bê tông, 1983).
– Tượng đài Tây Giang, Quảng Nam (Bê tông 9m x 3,5m x 3m).
– Biển hát (Đá granit, 250 x 200 x 70cm); Khát vọng (Đá trắng, 70 x 35 x
300cm); Khoảng lặng (Acrylic, 70 x 100cm)…
– Thiết kế mỹ thuật và phục trang cho 30 vở kịch nói, dân ca, tuồng, múa
rối, kịch nói và phim truyền hình.
– Tham gia triển lãm mỹ thuâṭ Toàn quốc; triển lãm đề tài lực lượng vũ trang
và chiến tranh cách mạng; triển lãm mỹ thuật khu vực Nam Miền Trung và
Tây Nguyên; triển lãm do Hội mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức.
Khen thưởng và sưu tập:
– Huy chương Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam; Huy chương Vì sự nghiệp
Sân khấu Việt Nam; Huy chương Vì sự nghiệp VHNT Việt Nam.
– Có tác phẩm trong bộ sưu tập tranh, tượng cá nhân trong và ngoài nước.

1 1 13 - Tác giả Lê Huy Hạnh

Lê Huy Hạnh
Hồn nhiên / Innocence
Khắc gỗ phá bản / Wood print
60cm x 45cm

2 1 9 - Tác giả Lê Huy Hạnh

Lê Huy Hạnh
Khoảng lặng / Silence
Acrylic
60cm x 80cm

3 1 8 - Tác giả Lê Huy Hạnh

Lê Huy Hạnh
Tượng đài Tây Giang / Tay Giang monument. 2018
Bê tông / Concrete
9m x 3,20m x 2,30m
Vị trí tượng: Huyện Tây Giang – tỉnh Quảng Nam

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây