Tác giả Mai Thị Kim Liên

Tác giả Mai Thị Kim Liên

MAI THỊ KIM LIÊN

Năm sinh / Date of birth: 1976 Quê quán / Home town: Đà Nẵng
Địa chỉ: 96 Ngô Quyền – Q.Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Address: 96 Ngo Quyen St., Da Nang City.
Điện thoại / Tel: 090 571 7676 Email: mailienvk@gmail.com
– Tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế, ngành Sư phạm mỹ thuật.
Graduated from Hue College of Arts, Fine Arts Educa- tion major.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– Từ năm 2010 đến nay: Tham gia triển lãm mỹ thuật khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên; triển lãm do Hội Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức.

1 18 - Tác giả Mai Thị Kim Liên

Mai Thị Kim Liên Bên hoa là em / Flowers by me Sơn dầu / Oil on canvas

120cm x 80cm

2 16 - Tác giả Mai Thị Kim Liên

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây