Tác giả Nguyễn Trường Trinh

Tác giả Nguyễn Trường Trinh

NGUYỄN TRƯỜNG CHINH

Năm sinh / Date of birth: 1973 Quê quán / Home town: Đà Nẵng
Địa chỉ: Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Address: Hai Chau District, Da Nang City.
Điện thoại / Tel: 090 851 2542 Email: [email protected]
– Tốt nghiệp Trung học mỹ thuật, Trường Đại học Nghệ
thuật Huế năm 1995.
Graduated from Hue College of Arts in 1995.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– Từ năm 2000 đến nay: Tham gia triển lãm mỹ thuật Toàn quốc; triển lãm khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên; triển lãm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức.

vvv 1 - Tác giả Nguyễn Trường Trinh
Nguyễn Trường Chinh Bạn trà / Tea mates. 2013
Khắc gỗ phá bản / Woodcut print
40cm x 60cm Tác phẩm trong bộ sưu tập của Hội Mỹ thuật Việt Nam
333 1 - Tác giả Nguyễn Trường Trinh
Nguyễn Trường Chinh Nhớ bạn xưa / Remember old friends. 2017 Khắc gỗ phá bản / Woodcut print
60cm x 60cm

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây