Tác giả Mai Ngọc Chính

Tác giả Mai Ngọc Chính

MAI NGỌC CHÍNH

Năm sinh / Date of birth and died: 1948 – 2011 Quê quán / Home town: Thanh Hóa
Địa chỉ: Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Address: Hai Chau District, Da Nang City.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Member of Vietnam Fine Arts Association.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– Có tác phẩm lưu giữ ở các Bảo tàng Quân đội, Quân – Binh chủng; Bảo tàng các địa phương và trong các sưu tập ở nước ngoài.

aaaa - Tác giả Mai Ngọc Chính

Mai Ngọc Chính Phút nghỉ ngơi bên suối / Resting moment by the stream Gò nhôm / Aluminum mound

105cm x 105cm

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây