Tác giả Hồ Huy Hoàng

Tác giả Hồ Huy Hoàng

HỒ HUY HOÀNG

Năm sinh / Date of birth: 1981
Địa chỉ: 294/2 Trường Chinh, thành phố Đà Nẵng. Address: 294/2 Truong Chinh St., Da Nang City. Điện thoại / Tel: 090 566 5434
– Tốt nghiệp khoa Sư phạm họa, Trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc Họa Trung Ương (nay là Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương).
Graduated National University of Arts Education.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– Từ năm 2009 đến nay: Tham gia triển lãm mỹ thuật khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên; triển lãm mỹ thuật do Hội mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức.

4 4 - Tác giả Hồ Huy Hoàng

Hồ Huy Hoàng Gia đình kim kê / Chicken family. 2017

Acrylic 60cm x 80cm

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây