Tác giả Phan Ngọc Minh

Tác giả Phan Ngọc Minh

PHAN NGỌC MINH

Năm sinh / Date of birth: 1954
Quê quán / Home town: Quảng Nam
Địa chỉ: 09 Bàu Hạc 1 – Q.Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
Address: 09 Bau Hac 1 St., Da Nang City. Điện thoại / Tel: 098 285 1525
Email: [email protected]
– Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Tp Hồ Chí Minh. Graduated from Ho Chi Minh City University of Fine Arts.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Member of Vietnam Fine Arts Association.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.

Triển lãm:
– 1994: “Ký ức phố xưa” tại Đà Nẵng.
– 1998: “Nhật ký Mỹ Sơn” tại Thánh địa Mỹ Sơn.
– 2000: “Phan Ngọc Minh và Champa” tại Galerie Impressions, Paris, Pháp.
– 2004: “Mỹ Sơn – Hội An và Những kỷ niệm Paris” tại Galerie Dung Bui, Pari, France.
– 2005: Union – Générale Des Vietnamiens de France, Paris, Pháp.
– 2008: “Vietnam/Kerry & Minh” tại Gregory Gallery, Co. Kerry, Ireland.
– 2009: “Minh & Heritages” tại La Résidence Hôtel & Spa, Hue, Vietnam.
– 2011: Tham dự Trại sáng tác và được chọn Triển lãm cá nhân duy nhất tại Red Mill Gallery (VSC), VT, USA.
Giải thưởng: 2010-2011 Giải thưởng của Hiệp hội Nghệ sĩ Châu Á bởi
Freeman Foundation (VSC), VT, USA.
Sưu tập: – Hội Mỹ thuật Việt Nam.
– Các sưu tập cá nhân trong và ngoài Việt Nam.

1 21 - Tác giả Phan Ngọc Minh

Phan Ngọc Minh Vũ nữ Trà Kiệu và tôi /

Tra Kieu dancer and me. 2018 Acrylic-Sơn dầu trên vải / Acrylic-Oil on canvas

80cm x 100cm

2 19 - Tác giả Phan Ngọc Minh

Phan Ngọc Minh Ký ức Champa / Memories of Champa. 2017 Acrylic-Sơn dầu trên vải / Acrylic-Oil on canvas

80cm x 100cm

3 12 - Tác giả Phan Ngọc Minh

Phan Ngọc Minh

Bài tới và Đàn Bà / An ancient game’s winning cards & Women. 2012 Acrylic-Sơn dầu trên vải / Acrylic-Oil on canvas

120cm x 140cm

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây