Tác giả Đinh Hương

Tác giả Đinh Hương

ĐINH HƯƠNG

Năm sinh / Date of birth: 1984
Quê quán / Home town: Quảng Bình
Địa chỉ: 297 Trường Chinh, Q.Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
Address: 297 Truong Chinh St., Da Nang City. Điện thoại / Tel: 093 577 7767
Email: dinhhuongartis7777@gmail.com
– Tốt nghiệp ngành Sư phạm mỹ thuật, Trường Đại học Nghệ thuật Huế năm 2009.
Graduated from Hue College of Arts in 2009.
– Hôi viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– Tham gia triển lãm mỹ thuật khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên; triển lãm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức.

1 22 - Tác giả Đinh Hương

Đinh Hương Vũ điệu Chăm / Champa’s dance. 2014

Acrylic 100cm x 100cm

2 20 - Tác giả Đinh Hương

Đinh Hương Sắc Việt / Vietnamese identity. 2012

Acrylic 100cm x 200cm

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây