Tác giả Trần Nhơn

Tác giả Trần Nhơn

TRẦN NHƠN

Năm sinh / Date of birth: 1960 Quê quán / Home town: Huế Địa chỉ / Address: Đà Nẵng Email: trannhondn@gmail.com
– Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế năm 1980 (nay là Đại học nghệ thuật Huế).
Graduated from Hue College of Arts in 1980.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Member of Vietnam Fine Arts Association.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– Ủy viên BCH; Ủy viên Hội đồng nghệ thuật Hội Mỹ thuật Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2002-2007.

Triển lãm:
– Tham gia các triển lãm mỹ thuật Toàn quốc; triển lãm mỹ thuật khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên, triển lãm mỹ thuật tại địa phương.
Giải thưởng:
– Giải tặng thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam – 1996
– Giải “Tác phẩm xuất sắc” của Tổng cục Chính trị – 2003
– Giải A của Liên hiệp các Hội VHNT Đà Nẵng – 2003
– Giải B của Hội Mỹ thuật việt Nam – 2004
– Giải A của Liên hiệp các Hội VHNT Đà Nẵng – 2004
– Giải Khuyến khích Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng, 5 năm lần thứ nhất.
Sưu tập:
– Có tranh sưu tập tại Bảo tàng Quân đội Việt Nam; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng; các sưu tập trong và ngoài nước.

1 20 - Tác giả Trần Nhơn

Trần Nhơn Mưa về trên xóm Bóng / Rain in Bong hamlet

Đồ họa vi tính / Computer graphics 75cm x 100cm

2 18 - Tác giả Trần Nhơn

Tràn Nhơn

Bay lên Hòang Sa ơi! / Fly up Hoang Sa! Đồ họa vi tính / Computer graphics 75cm x 100cm

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây