Tác giả Thân Trọng Dũng

Tác giả Thân Trọng Dũng

THÂN TRỌNG DŨNG

Năm sinh / Date of birth: 1968
Quê quán / Home town: Điện Bàn, Quảng Nam. Địa chỉ: 216 Phan Trọng Tuệ, thành phố Đà Nẵng. Address: 216 Phan Trọng Tue St., Da Nang City.
Điện thoại / Tel: 090 646 0005 Email: trongdung2403@gmail.com
– Tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế năm 1992.
Graduated from Hue College of Arts in 1992.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Member of Vietnam Fine Arts Association.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– Ủy viên Ban kiểm tra Hội Mỹ thuật Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2007-2012.
– Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật Hội Mỹ thuật Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2014-2018.
Triển lãm và giải thưởng:
– Tham gia triển lãm mỹ thuật toàn quốc; triển lãm mỹ thuật khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên; triển lãm mỹ thuật do Hội mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức.
– Có giải thưởng mỹ thuật khu vực và địa phương.
Sưu tập: Có tranh sưu tập tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng và các nhà sưu tập trong và ngoài nước.

Tác phẩm Chuyện của biển / The story of the sea

Thân Trọng Dũng Chuyện của biển / The story of the sea. 2016

Sơn dầu / Oil on canvas

120cm x 100cm

Tác phẩm Ký ức Trường Sa / Memory of Truong Sa

Thân Trọng Dũng Ký ức Trường Sa / Memory of Truongsa. 2015

Sơn dầu / Oil on canvas

145cm x 155cm Tặng thưởng – Triển lãm mỹ thuật khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên – 2015

Tác phẩm Trái tim Việt / Vietnamese hearts

Thân Trọng Dũng

Trái tim Việt / Vietnamese hearts. 2017 Sơn dầu / Oil on canvas

155cm x 145cm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây