Tác giả Phan Tiến Dũng

Tác giả Phan Tiến Dũng

PHAN TIẾN DŨNG

Năm sinh / Date of birth: 1972 Quê quán / Home town: Đà Nẵng
Địa chỉ: 135/2 Thái Thị Bôi, Q.Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
Address: 135/2 Thai Thi Boi St., Da Nang City. Điện thoại / Tel: 090 525 3992
Email: [email protected]
– Tốt nghiệp chuyên khoa Đồ họa tạo hình, Trường Đại học Nghệ thuật Huế năm 2003.
Graduated from Hue College of Arts in 2003.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.
Member of Vietnam Journalists Association.
– Từ năm 2000 đến nay: Tham gia triển lãm mỹ thuật khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên; triển lãm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức.

1 30 - Tác giả Phan Tiến Dũng

Phan Tiến Dũng Đêm trăng / Moon night

In phá bản / Woodcut print

55cm x 55cm

2 28 - Tác giả Phan Tiến Dũng

Phan Tiến Dũng Độc huyền cẩm /

Playing the four-string guitar alone Collograph

80cm x 60cm

3 17 - Tác giả Phan Tiến Dũng

Phan Tiến Dũng Đêm Mỹ Sơn / My Son by night In mika / Carving Meka

45cm x 60cm

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây