Cộng hòa An-giê-ri dân chủ và nhân dân (People’s Democratic Republic of Algéria)

Cộng hòa An-giê-ri dân chủ và nhân dân (People's Democratic Republic of Algéria)
Quốc kỳ Cộng hoà An-giê-ri dân chủ và nhân dân

Cộng hòa An-giê-ri dân chủ và nhân dân (People’s Democratic Republic of Algéria)

Vị trí địa lý: Nằm ở Bắc Phi, giáp Địa Trung Hải, Tuy-ni-di, Li-bi, Ni-giê, Ma-li, Mô-ri-ta-ni, Tây Xa-ha-ra, Ma-rốc.Tọa độ: 28o00 vĩ bắc, 3o00 kinh đông.

Diện tích: 2.381.740 km2

Thủ đô: An-giê (Alger)

Lịch sử: Từ thế kỷ XVI đến 1830, An-gê-ri bị đế quốc Ôt-tô-man chiếm đóng. Từ năm 1830 đến năm 1962, An-giê-ri là thuộc địa của Pháp. Do cuộc đấu tranh kiên cường của nhân dân An-giê-ri dưới sự lãnh đạo của Mặt trận giải phóng dân tộc, Pháp buộc phải ký Hiệp định E-vi-ăng chấm dứt chiến tranh (18/3/1962). Ngày 5/7/1962, An-giê-ri tuyên bố độc lập.

Quốc khánh: 5/7/1962

Tổ chức nhà nước:

Chính thể: Cộng hòa.

Các khu vực hành chính: 48 tỉnh: Adrar, Ain Defla, Ain Temouchent, Alger, Annaba, Batna, Bechar, Bejaia, Biskra, Blida, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Boumerdes, Chlef, Constatine, Djelfa, El Bayadh, El Oued, El Tarf, Ghardaia, Guelma, Illizi, Jijel, Khenchela, Laghouat, Mascara, Medea, Mila, Mostagamen, M’Sila, Naama, Oran, Ouargla, Oum el Bouaghi, Relizane, Saida, Setif, Sidi Bel Abbes, Skikda, Souk Ahras, Tamanghasset, Tebessa, Tiaret, Tindouf, Tipaza, Tissemsilt, Tizi Ouzou, Tlemcen.

Hiến pháp: Thông qua ngày 19/11/1976, sửa đổi ba lần vào các năm 1988, 1989 và 1996.

Cơ quan hành pháp:

Đứng đầu Nhà nước: Tổng thống.

Đứng đầu Chính phủ: Thủ tướng.

Bầu cử: Tổng thống được bầu theo phổ thông đầu phiếu, nhiệm kỳ 5 năm. Thủ tướng do Tổng thống bổ nhiệm.

Cơ quan lập pháp: Có hai viện gồm Quốc hội (389 ghế; được bầu theo phổ thông đầu phiếu, nhiệm kỳ 4 năm) và Hội đồng dân tộc (144 ghế; 1/3 thành viên do Tổng thống bổ nhiệm, 2/3 được bầu cử theo bầu gián tiếp, nhiệm kỳ 6 năm).

Cơ quan tư pháp: Tòa án Tối cao.

Chế độ bầu cử: Từ 18 tuổi trở lên, phổ thông đầu phiếu.

Các đảng phái chính: Mặt trận Giải phóng dân tộc (FLN); Mặt trận Lực lượng xã hội chủ nghĩa (FFS); Phong trào vì xã hội hoà bình (MSP); Đảng Phục hưng An-giê-ri (PRA), Đảng Công nhân (PT), v.v..

Khí hậu: Khô hanh; mùa đông ôn hòa, ẩm ướt; mùa hè nóng, vùng ven biển khô ráo; vùng cao nguyên mùa đông lạnh và mùa hè nóng; gió sirocco (nóng và chứa đầy bụi, cát) phổ biến trong mùa hè. Lượng mưa trung bình: 400 – 1.200mm. Các vùng núi thường có động đất.

Địa hình: Phần lớn là cao nguyên và sa mạc; có một số ngọn núi; đồng bằng ven biển hẹp không liên tục.

Tài nguyên thiên nhiên: Dầu mỏ, khí tự nhiên, quặng sắt, phốt phát, uranium, chì, kẽm.

Dân số: 39.542.166 người (ước tính 7/2015).

Các dân tộc: 80% người A-rập, 18% người Berbères, còn lại là một số dân tộc thiểu số khác.

Ngôn ngữ: Tiếng A-rập; ngoài ra có tiếng Pháp, tiếng địa phương Berber. Ngày 5/7/1998 An-giê-ri bắt đầu thực hiện luật phổ cập tiếng A-rập.

Tôn giáo: Đạo Hồi dòng Sunni (99%), Đạo Thiên chúa và Đạo Do thái (1%)

Kinh tế:

An-giê-ri giàu tài nguyên dầu mỏ, khí đốt; có trữ lượng đứng thứ 5 thế giới về khí đốt, thứ 3 thế giới về xuất khẩu khí đốt và xếp thứ 14 về trữ lượng dầu mỏ. Đây là ngành kinh tế mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho nước này. Ngoài ra có sắt, phốt phát, than, đồng, chì, kẽm.

Sản phẩm công nghiệp: Dầu mỏ, khí tự nhiên, thực phẩm.

Sản phẩm nông nghiệp: Lúa mì, lúa mạch, ôliu, nho, cam, quýt; gia súc.

Văn hóa: Văn hoá Algérie đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi Hồi giáo, đây là tôn giáo chính của quốc gia này. Các tác phẩm của gia đình Sanusi thời tiền thuộc địa và của Emir Abdelkader và Sheikh Ben Badis thời thuộc địa, rất đáng chú ý. Văn học hiện đại Algérie, bị phân chia giữa Ả Rập và Pháp, bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi lịch sử gần đây của đất nước. Thể loại âm nhạc Algérie nổi tiếng nhất trên thế giới là raï, một loại nhạc có khuynh hướng pop, dựa trên âm nhạc dân gian. Tuy nhiên, tại chính Algérie kiểu âm nhạc cổ điển vẫn được ưu chuộng hơn, tiêu biểu là phong cách biểu diễn rõ từng nốt nhạc…

Giáo dục: Giáo dục miễn phí và bắt buộc trong 9 năm bắt đầu từ khi trẻ 6 tuổi. Ngôn ngữ giảng dạy chủ yếu là tiếng A-rập (trước đây tiếng Pháp là ngôn ngữ giảng dạy chủ yếu). Những học sinh học xong phổ thông cơ sở có thể vào học tiếp ở các trường phổ thông trung học. Ở An-giê-ri có một số trường đại học như Đại học tổng hợp Alger và một số trường đại học ở các thành phố khác như Oran và Constantine.

Các thành phố lớn: Oran, Constantine, v.v..

Đơn vị tiền tệ: dinar Angieri (DA)

Danh lam thắng cảnh: Thủ đô Alger, các di tích thời La Mã ở Tipasa, thành phố Côngxtantin, núi Álat, v.v..

Quan hệ quốc tế: Tham gia các tổ chức quốc tế : ABEDA, AfDB, AFESD, AMF, AMU, AU, BIS, FAO, G-15, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt (đã ký hiệp ước), ICFTU, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, ISO, ITU, LAS, MIGA, MONUC, NAM, OAPEC, OAS (quan sát viên), OIC, OPCW, OPEC, OSCE (đối tác), UN, UN Security Council (tạm thời), UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMEE, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTOO, WTO (quan sát viên).

Địa chỉ đại sứ quán:

Đại sứ quán An-giê-ri tại Việt Nam:

Địa chỉ: 13 Phan Chu Trinh, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 04-38253865/39332151

Fax: 04-38260830

E-mail: [email protected]

Website: www.ambalgvn.org.vn

Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri:

Địa chỉ: 30, Chénoua, Hydra, Alger

Điện thoại: +213-21-692752/608843

Fax: +213-21-693778

Email: [email protected] ; [email protected]

Giờ địa phương so với Việt Nam: +6giờ

Ban Tư liệu – Văn kiện

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây