Giới thiệu khái quát huyện Giang Thành

Giới thiệu khái quát huyện Giang Thành

Giới thiệu khái quát huyện Giang Thành

Huyện Giang Thành có 05 xã gồm Tân Khánh Hòa, Phú Lợi, Phú Mỹ, Vĩnh Điều, Vĩnh Phú với 29 ấp (lúc mới thành lập là 25 ấp). 

 I. Khái quát về đặc điểm tự nhiên, tình hình kinh tế – văn hóa xã hội:
Được chia tách từ huyện Kiên Lương theo Nghị Quyết số 29/NQ-CP ngày 29/6/2009 của Chính Phủ, Huyện Giang Thành là huyện biên giới nằm hướng tây bắc của tỉnh, phía bắc giáp Campuchia, nam giáp huyện Kiên Lương (kinh 9 làm ranh); đông giáp huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang; tây giáp Thị xã Hà Tiên và Campuchia; diện tích tự nhiên 41.284,35 ha, đường biên giới 42,8 Km, dân số 2015 là 29.160 người (trong đó, dân tộc Khmer có 1.234 hộ, 5.635 khẩu chiếm 20,1% dân số huyện); tỷ lệ tăng dân số trung bình hàng năm là 1,1% (năm 2014 là 1,05%).
Huyện Giang Thành có 05 xã gồm Tân Khánh Hòa, Phú Lợi, Phú Mỹ, Vĩnh Điều, Vĩnh Phú với 29 ấp (lúc mới thành lập là 25 ấp). Năm 2014, toàn huyện có 416 hộ nghèo, với 1.483 khẩu (trên tổng số 7.449 hộ), chiếm tỷ lệ 5,58%; Hộ cận nghèo có 588 hộ, với 2.230 khẩu, chiếm 7,89%. Trong đó, hộ nghèo dân tộc Khmer là 135 hộ chiếm 32,45% hộ nghèo, hộ cận nghèo dân tộc Khmer là 157 hộ, chiếm 26,7% hộ cận nghèo. Năm 2015, theo chuẩn nghèo mới, tỷ lệ hộ nghèo của huyện tăng lên 25,96%, tổng số hộ nghèo 1.976 hộ, cận nghèo là 152 hộ, chiếm tỷ lệ 2% tổng dân số toàn huyện.
Do điều kiện đất đai rộng lớn, hệ thống tưới tiêu phong phú với hệ thống kinh rạch chằn chịt, Huyện Giang Thành có tiềm năng lớn về phát triển kinh tế nông nghiệp sản xuất lúa, hoa màu và nuôi trồng thủy sản. Diện tích gieo cấy đến năm 2015 là 64,180 ha, Sản lượng lương thực hàng năm đạt gần 379 tấn, bình quân 13 tấn/người/năm, tốc độ phát triển GDP hàng năm tăng tứ 9,77% đến 12,85%, thu nhập bình quân năm 2014 đạt 36,07 triệu đồng/người/năm. 
Trên địa bàn huyện có 02 công ty nuôi trồng thủy sản lớn (BIM, Thông thuận), với diện tích nuôi tôm công nghiệp khoảng 750 ha, cho thu hoạch sản lượng hàng năm bình quân khoảng 7.000 tấn. Ngoài ra còn có khoảng 2000ha diện tích mặt nước được người dân đưa vào nuôi tôm quãng canh, khoảng 100 ha nuôi cá, vừa làm mô hình tôm- lúa, nuôi xen tôm -cua… cho sản lượng bình quân hàng năm khoảng 500 tấn. 
Huyện có 01 cửa khẩu quốc gia Giang Thành và 03 đường tiểu ngạch (Nha Sáp, Chợ Đình, Cây Dương) thuận tiện cho việc phát triển kinh tế mậu dịch, với giá trị kim ngạch xuất khẩu năm sau luôn cao hơn năm trước (quý IV năm 2009 là 0,495 triệu USD, năm 2010 là 2,81 triệu USD, năm 2011 là 6,56 triệu USD, năm 2014 là 10,8 triệu USD, đến 6 tháng đầu năm 2015 đạt 6,451 triệu USD). Khu kinh tế cửa khẩu Quốc gia có tổng diện tích 45,9 ha, tổng giá trị đầu tư 20 tỷ đồng (giá trị khái toán ban đầu), hiện đang triển khai thực hiện cầu bắt qua sông Giang Thành (dự kiến hoàn thành cuối năm 2015) các hạn mục khác đang huy động vốn để triển khai dự án. 
2. Một số kết quả trên lĩnh vực văn hóa xã hội: 
Ngay từ khi mới thành lập, Đảng bộ và chính quyền huyện Giang Thành luôn xác định mục tiêu chăm lo cho gia đình chính sách và nhân dân nghèo là nhiệm vụ song trùng với phát triển kinh tế huyện. Với đặc điểm vùng xa biên giới, trình độ dân trí thấp, hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao, cơ sở hạ tầng thấp kém, trong hơn 05 năm qua, UBND huyện đã nổ lực, tập trung các nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đến nay đã đạt một số kết quả khả quan như sau:
– Thực hiện tốt việc chăm lo cho các gia đình chính sách thường trú trên địa bàn bằng việc cất các nhà tình nghĩa (54 căn), sữa chữa được 29 căn nhà tình nghĩa bị hư hỏng, xuống cấp.
– Chú trọng thực hiện các chính sách giảm nghèo, giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững bằng các việc làm thiết thực như: hỗ trợ cho vay với lãi suất thấp hoặc không lãi suất để giải quyết việc làm hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc, hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn giải quyết việc làm tại chỗ cho thanh niên, phụ nữ (nghề may, sửa chữa xe, cơ khí…) Tư vấn, hướng dẫn ký kết hợp đồng với doanh nghiệp ngoài tỉnh đưa lao động làm việc ngoài tỉnh, giới thiệu lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện (chủ yếu là công ty BIM). Nhờ đó, đến nay, tổng số lao động có việc làm ổn định trên địa bàn huyện đạt 89,8% tổng số người lao động.
– Thực hiện quyết liệt việc hỗ trợ cất nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn về nhà ở, đến nay, cơ bản xóa nhà siêu vẹo đột nát cho 04 xã Phú Lợi, Phú Mỹ, Tân Khánh (bằng việc thực hiện cất nhà đại đoàn kết, nhà 167, nhà đồng đội, nhà 134, nhà QĐ 1776 và các nhà thanh niên, mái ấm công đoàn…)
– Chính sách giáo dục và đào tạo cũng được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Trong năm 2011 đã được Tập đoàn Dầu khí tài trợ xây dựng trường THCS Phú Mỹ đạt chuẩn quốc gia với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng. Hiện tại đang tiếp tục được công y cổ phần Xi măng Việt Nam tài trợ xây dựng thêm trường Tiểu học và THCS Vĩnh Phú B xã Vĩnh Phú với dự kiến trên 20 tỷ, đạt chuẩn quốc gia. Chú trọng công tác giảng dạy học sinh cuối khóa nên tỷ lệ tốt nghiệp THPT, đậu cao đẳng, đại học hàng năm đạt khá (học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99-100%, đậu Đại học, Cao đẳng đạt tỷ lệ so với học sinh đậu tốt nghiệp 66,28% -70%).
– Công tác y tế, chăm lo sức khỏe nhân dân cũng có nhiều tiến bộ: đầu năm đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng trụ sở tạm trung tâm y tế với 12 phòng, 40 giường, 13 khoa. Hàng tháng tiếp nhận khám và điều trị bình quân khoảng 65.000 lượt người. Chú trọng cải thiện mạng lưới y tế xã, luân phiên đưa bác sỹ, y tế về khám tại sơ sở (bình quân khám cơ sở khảng 47.671 lượt người). Ngoài ra, UBND huyện cũng thường xuyên chỉ đạo rà soát việc cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em…quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng khám điều trị bệnh bằng thẻ BHYT. Tỷ lệ bao phủ thẻ BHYT hiện nay đạt 100%.
– Các phong trào văn hóa văn nghệ cũng được quan tâm, tổ chức đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí và phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân. Các phong trào tổ chức sôi nổi được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng như: hội diễn văn nghệ mừng đảng, mừng xuân, diễu hành rước đèn trung thu hàng năm, hội thao văn nghệ nhân dịp lễ Okombok của đồng bào dân tộc Khmer, các hoạt động thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như 30/4, 01/5/ 22/12…
– Hoạt động tôn giáo trên địa bàn cũng được tạo điều kiện hoạt động đúng phương châm “tốt đời đẹp đạo”. trên địa bàn huyện có 5 chùa (03 chùa nam tông Khmer, 02 chùa bắc tông), 02 cơ sở phật giáo Hòa hảo, 03 đình (trong đó có 01 đình Nguyễn Hữu cảnh được công nhận đạt di tích văn hóa cấp tỉnh). Hiện tại, các tôn giáo trên địa bàn hoạt động với 28 tu sĩ, 42 chức việc, 13.826 tín đồ.

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây