Tác giả Đặng Công Tuấn

Tác giả Đặng Công Tuấn

ĐẶNG CÔNG TUẤN

Năm sinh / Date of birth: 1975 Quê quán / Home town: Đà Nẵng
Địa chỉ: P216 KCC Hòa Xuân – Q.Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Address: Cam Le District, Da Nang City.
Điện thoại / Tel: 090 525 8223 Email: [email protected]
– Tốt nghiệp chuyên khoa Sơn mài, Trường Đại học Nghệ thuật Huế năm 2003.
Graduated from Hue College of Arts in 2003.
– Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng năm 2017.
Got the Master degree of Educational Management from Uni- versity of Education the University of Da Nang in 2017.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– Ủy viên BCH Hội Mỹ thuật Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2014-2018.
– P.Trưởng Phòng Đào tạo – NCKH Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng.
Triển lãm:
– Từ 2003 cho đến nay: Tham gia triển lãm mỹ thuật khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên; triển lãm mỹ thuật tại địa phương.
– Năm 2017: Tham gia triển lãm mỹ thuật 3 nước Đông Dương.
Giải thưởng và sưu tập:
– 2005: Giấy khen – Hội Mỹ thuật Việt Nam tại triển lãm mỹ thuật Khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên.
– 2013: Giải Khuyến khích – Liên hiệp các Hội VHNT Đà Nẵng;
– 2013: Tặng thưởng – Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
– 2015: Giải Ba – Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
– Có tranh trong sưu tập tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

4 1 - Tác giả Đặng Công Tuấn

Đặng Công Tuấn Chân dung TiTi / portrait of TiTi

Sơn mài / Lacquer 84cm x 72cm

5 1 - Tác giả Đặng Công Tuấn

Đặng Công Tuấn

Hội làng Túy Loan / Tuy Loan Village Festival. 2008 Sơn mài / Lacquer

122cm x 184cm

Tác phẩm trong sưu tập tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng

6 1 - Tác giả Đặng Công Tuấn

Đặng Công Tuấn Lễ Hội KaTe / KaTe Festival. 2014

Tổng hợp / Synthetic 110cm x 120cm

Giải Ba – Giải thưởng Hội Mỹ thuật Đà Nẵng – 2015

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây