Tác giả Nguyễn Tường Vinh

Tác giả Nguyễn Tường Vinh

NGUYỄN TƯỜNG VINH

Năm sinh / Date of birth: 1958 Quê quán / Home town: Hà Nội
Địa chỉ: K113 H23/21 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Đà Nẵng. Address: K113 H23/21 Nguyen Chi Thanh St., Da Nang City.
Điện thoại / Tel: 098 731 3895 Email: [email protected]
– Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Hà Nội, khóa 1972-1977; Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, khóa 1982-1987.
Graduated from Vietnam University of Fine Arts, 1982-1987.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Member of Vietnam Fine Arts Association.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– UV Hội đồng nghệ thuật Hội Mỹ thuật Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2002-2007.
– Phó chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Mỹ thuật Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2008-2012.
– Từ năm 1977 đến nay: Tham dự nhiều triển lãm mỹ thuật trong và ngoài nước.
Giải thưởng:
– Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam tại Triển lãm mỹ thuật Việt Nam năm 2015.
– Giải Ba – Hội mỹ thuật Việt Nam năm 2016.
– Có nhiều tác phẩm đạt giải thưởng tại các cuộc triển lãm mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên, giải thưởng văn học, nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.
Sưu tập:
– Có tranh trong sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Chính phủ Việt Nam; Hội Mỹ thuật Vệt Nam; Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.
1 - Tác giả Nguyễn Tường Vinh

Nguyễn Tường Vinh Người Việt Nam / Vietnamese people. 2013

Khắc gỗ / Woodcut print

113cm x 80cm Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam tại triển lãm Mỹ thuật Việt Nam – 2015

2 - Tác giả Nguyễn Tường Vinh

Nguyễn Tường Vinh Ấn tượng Chăm Pa / Cham Pa impressive. 2017

Sơn mài / Lacquer 120cm x 160cm

Giải thưởng Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng – 2017

3 1 - Tác giả Nguyễn Tường Vinh

Nguyễn Tường Vinh

Hội An xưa / Hoi An in the old days. 2016 Khắc gỗ / Woodcut print

114cm x 194cm

Giải Ba – Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2016

Giải thưởng Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng năm 2016

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây