Tác giả Trần Huy Tuân

Tác giả Trần Huy Tuân

TRẦN HUY TUÂN

Năm sinh / Date of birth: 1981 Quê quán / Home town: Đà Nẵng
Địa chỉ: 464/2 Trường Chinh – Q.Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
Address: 464/2 Truong Chinh St., Da Nang City. Điện thoại / Tel: 090 516 0102
Email: [email protected]
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– Từ năm 2005 đến nay: Tham gia triển lãm mỹ thuật khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên; triển lãm do Hội Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức.

1 2 - Tác giả Trần Huy Tuân

Trần Huy Tuân Ngựa / Horse

Acrylic 120cm x 100cm

2 2 - Tác giả Trần Huy Tuân

Trần Huy Tuân

Màu thời gian / Time color Acrylic

120cm x 160cm

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây