Tác giả Đặng Thị Phượng

Tác giả Đặng Thị Phượng

ĐẶNG THỊ PHƯỢNG

Năm sinh / Date of birth: 1983
Quê quán / Home town: Quảng Bình
Địa chỉ: K03/5 Phan Thành Tài, thành phố Đà Nẵng. Address: K03/5 Phan Thanh Tai St., Da Nang City.
Điện thoại / Tel: 077 858 9006 Email: [email protected]
– 2012: Tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế / Graduated from Hue College of Arts in 2012.
– 2015: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật thị giác tại Trường Đại học Mahasarakham – Thái Lan.
Got the Master degree in visual arts from Mahasarakham University, Thailand in 2015.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng / Member of Danang Fine Arts Association.
– Giảng viên Mỹ Thuật, Khoa Kiến Trúc, Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng.
– Từ 2012 cho đến nay: Tham gia các triển lãm mỹ thuật khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên; triển lãm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức.
– Tháng 12/2012: Triển lãm mỹ thuật đương đại tiểu vùng sông Mekong lần thứ nhất tổ chức tại Thái Lan. Đạt giải Nhì với tác phẩm ”Linh cảm niềm đau”.

Tác phẩm Niểm tin của biển / Belief of sea

Đặng Thị Phượng Niểm tin của biển / Belief of sea

Sơn mài / Lacquer 80cm x 120cm

Tác phẩm Nguyện cầu / Pray

Đặng Thị Phượng Nguyện cầu / Pray Sơn mài / Lacquer 80cm x 120cm

Tác phẩm Linh cảm niềm đau / Precognition of pain

Đặng Thị Phượng Linh cảm niềm đau / Precognition of pain

Sơn mài / Lacquer 80cm x 120cm

Giải Nhì – Triển lãm Mekong lần thứ nhất tại Thái Lan – 2012

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây