Tác giả Đặng Thị Phượng

Tác giả Đặng Thị Phượng

ĐẶNG THỊ PHƯỢNG

Năm sinh / Date of birth: 1983
Quê quán / Home town: Quảng Bình
Địa chỉ: K03/5 Phan Thành Tài, thành phố Đà Nẵng. Address: K03/5 Phan Thanh Tai St., Da Nang City.
Điện thoại / Tel: 077 858 9006 Email: [email protected]
– 2012: Tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế / Graduated from Hue College of Arts in 2012.
– 2015: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật thị giác tại Trường Đại học Mahasarakham – Thái Lan.
Got the Master degree in visual arts from Mahasarakham University, Thailand in 2015.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng / Member of Danang Fine Arts Association.
– Giảng viên Mỹ Thuật, Khoa Kiến Trúc, Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng.
– Từ 2012 cho đến nay: Tham gia các triển lãm mỹ thuật khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên; triển lãm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức.
– Tháng 12/2012: Triển lãm mỹ thuật đương đại tiểu vùng sông Mekong lần thứ nhất tổ chức tại Thái Lan. Đạt giải Nhì với tác phẩm ”Linh cảm niềm đau”.

1 11 - Tác giả Đặng Thị Phượng

Đặng Thị Phượng Niểm tin của biển / Belief of sea

Sơn mài / Lacquer 80cm x 120cm

2 10 - Tác giả Đặng Thị Phượng

Đặng Thị Phượng Nguyện cầu / Pray Sơn mài / Lacquer 80cm x 120cm

3 10 - Tác giả Đặng Thị Phượng

Đặng Thị Phượng Linh cảm niềm đau / Precognition of pain

Sơn mài / Lacquer 80cm x 120cm

Giải Nhì – Triển lãm Mekong lần thứ nhất tại Thái Lan – 2012

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây