Tác giả Hà Dư Anh

Hà Dư Anh

HÀ DƯ ANH

Năm sinh / Date of birth and died: 1975 – 2010 Quê quán / Home town: Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Address: Hai Chau District, Da Nang City.
– Tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế. Graduated from Hue College of Arts.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Member of Vietnam Fine Arts Association.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng. Member of Danang Fine Arts Association.

Untitled 1 - Tác giả Hà Dư Anh
Tác phẩm Hà Dư Anh

Hà Dư Anh Nắng chiều / Sunny afternoon Sơn dầu / Oil on canvas

150cm x 150cm

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây