Tác giả Trần Hữu Dương

Tác giả Trần Hữu Dương

TRẦN HỮU DƯƠNG

Năm sinh / Date of birth: 1967
Quê quán / Home town: Quảng Nam
Địa chỉ: 327/14 Nguyễn Phước Nguyên, thành phố Đà Nẵng. Address: 327/14 Nguyen Phuoc Nguyen St., Da Nang City. Điện thoại / Tel: 090 511 3577
Email: tranhuuduongart@gmail.com
– Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.
Graduated from Ho Chi Minh City University of Fine Arts.
– Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật thị giác tại Đại học Mahasarakham Thái Lan.
Got the Master degree in visual arts from Mahasarakham University, Thailand.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Member of Vietnam Fine Arts Association.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– Phó trưởng Khoa Mỹ thuật – Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng.
Triển lãm:
– Tham gia triển lãm mỹ thuật Toàn quốc; triển lãm mỹ thuật khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên; triển lãm do Hội Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức.
– Năm 2017: Tham gia triển lãm mỹ thuật 3 nước Đông Dương. Sưu tập: Có tranh sưu tập tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng và các nhà sưu tập trong và ngoài nước.

1 1 6 - Tác giả Trần Hữu Dương

Trần Hữu Dương Cá 3 / Fish 3. 2017

Sơn mài / Lacquer 100cm x 80cm

2 1 3 - Tác giả Trần Hữu Dương

Trần Hữu Dương

Hương cuối mùa / Flavour at the end of season. 2017 Acrylic

80cm x 100cm

3 1 3 - Tác giả Trần Hữu Dương

Trần Hữu Dương Cá 5 / Fish 5. 2017

Sơn mài / Lacquer 80cm x 100cm

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây