Tác giả Lê Công Dũng

Tác giả Lê Công Dũng

LÊ CÔNG DŨNG

Năm sinh / Date of birth: 1964
Quê quán / Home town: Quảng Nam
Địa chỉ: 61 Trần Huy Liệu, Q.Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
Address: 61 Tran Huy Lieu St., Da Nang City. Điện thoại / Tel: 090 357 1611
Email: [email protected]
– Học và làm việc tại Trung tâm Điêu khắc Việt Nam – Nauy tại Đà Nẵng.
– Làm việc, giao lưu, tham quan trao đổi học tập tại Nauy, Pháp, Đan Mạch, Thuỵ Điển.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Member of Vietnam Fine Arts Association.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– Ủy viên Ban kiểm tra Hội Mỹ thuật Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2013-2018.
– Tham gia triển lãm mỹ thuật Toàn quốc; triển lãm mỹ thuật khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên; triển lãm do Hội Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức.

1 31 - Tác giả Lê Công Dũng

Lê Công Dũng Sinh tồn / Survival. 2011 Đá granit / Granite stone 50cm x 40cm x 40cm

Tặng thưởng – Hội Mỹ thuật Việt Nam; Giải B – Hội Mỹ thuật Đà Nẵng

2 30 - Tác giả Lê Công Dũng

Lê Công Dũng Trống đồng / Heger I drums. 2013 Đá granít / Granite stone

60cm x 60cm x 86cm Tặng thưởng – Hội Mỹ thuật Việt Nam; Tặng thưởng – Hội Mỹ thuật Đà Nẵng

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây