Thăm dò khảo cổ tại Địa điểm Thổ Chùa, tỉnh Quảng Nam

Thăm dò khảo cổ tại Địa điểm Thổ Chùa, tỉnh Quảng Nam

Ảnh minh họa.

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1028/QĐ-BVHTTDL cho phép Bảo tàng Quảng Nam thăm dò khảo cổ tại Địa điểm Thổ Chùa, thôn Bình Kiều, xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

Thời gian thăm dò từ ngày 22/5 đến ngày 05/6/2024, trên diện tích 25m2. Chủ trì thăm dò là bà Hà Thị Sương, Bảo tàng Quảng Nam.

Trong thời gian thăm dò, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho Nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò, Bảo tàng Quảng Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt thăm dò, Bảo tàng Quảng Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam phải có báo kết quả thăm dò và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã thăm dò trong thời gian chậm nhất 01 (một) tháng, gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

PV

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây