Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư 42 triệu Euro chống xói lở bờ biển Hội An

Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư 42 triệu Euro chống xói lở bờ biển Hội An

Thủ tướng quyết định cho vay lại vốn vay 42 triệu Euro từ Cơ quan Phát triển Pháp để thực hiện dự án ‘Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam’ theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Ngày 5/12, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định cho vay lại và chủ trương đàm phán thỏa thuận vay, thỏa thuận viện trợ cho dự án “Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam”, sử dụng vốn tài trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định phê duyệt việc cho vay lại vốn vay AFD của UBND tỉnh Quảng Nam để thực hiện dự án “Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam” như kiến nghị của Bộ Tài chính.

Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đồng ý chủ trương đàm phán với AFD về thỏa thuận vay, thỏa thuận viện trợ cho dự án. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về kết quả thẩm định cho vay lại vốn vay ADF của dự án.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành đàm phán với AFD về dự thảo thỏa thuận vay, thỏa thuận viện trợ cho dự án, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả đàm phán thỏa thuận vay, thỏa thuận viện trợ cho dự án theo quy định hiện hành và các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Trước đó, cuối tháng 11 vừa qua Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang kiến nghị phê duyệt cho vay lại để thực hiện dự án “Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam”.

Dự án “Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2019, HĐND tỉnh Quảng Nam điều chỉnh chủ trương đầu tư vào tháng 7 vừa qua.

Dự án có tổng mức đầu tư 42 triệu Euro (tương đương hơn 982 tỷ đồng); trong đó vốn vay AFD là 35 triệu Euro (tương đương hơn 807 tỷ đồng), vốn viện trợ không hoàn lại là 2 triệu Euro (tương đương hơn 46 tỷ đồng), vốn đối ứng là 5 triệu Euro (tương đương gần 128 tỷ đồng). Thời gian vay 20 năm, bao gồm 7 năm ân hạn. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2019-2026.

Năm 2022, từ nguồn vốn của Trung ương và địa phương, tỉnh Quảng Nam đã đầu tư 300 tỷ đồng để tái tạo 1.500m bờ biển Cửa Đại, thuộc phường Cửa Đại, Hội An.

Thanh Đức

 

 

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây