Đạo Phật giáo Hòa Hảo – Hoạt động và phát triển

Đạo Phật giáo Hòa Hảo - Hoạt động và phát triển - Lịch Sử Việt Nam
Đạo Phật giáo Hòa Hảo – Hoạt động và phát triển
Phật giáo Hoà Hảo là một tôn giáo ra đời ở Nam bộ năm 1939, có số lư­ợng tín đồ tương đối lớn và là một trong những tôn giáo ở Việt Nam đã có tổ chức hoạt động hợp pháp. Ngư­ời sáng lập đạo là ông Huỳnh Phú Sổ, quê làng Hoà Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, nay là thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

 Đạo Phật giáo Hoà Hảo đ­ược khai sáng trên nền tảng đạo Bửu Sơn Kỳ H­ương của ông Đoàn Minh Huyên và lấy pháp tu Tịnh độ tông làm căn bản tu hành. Đạo Phật giáo Hoà Hảo với giáo pháp là học Phật, tu Nhân, tại gia cư sĩ, thực hiện Tứ ân: Ân tổ tiên cha mẹ, Ân đất n­ước, Ân Tam bảo, Ân đồng bào nhân loại.

Là một tôn giáo cách tân, có xu hư­ớng nhập thế, đạo rất coi trọng hoạt động từ thiện xã hội. Vì vậy, trong Hiến ch­ương của Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo đã xác định đường hư­ớng hành đạo là “vì Đạo pháp, vì Dân tộc”. Tôn chỉ hành đạo là học Phật, tu Nhân, tại gia cư­ sĩ, giáo huấn tín đồ về Tứ ân; thực hiện 8 điều răn cấm, cứu giúp ng­ười nguy khó, tư­ơng trợ trong quan, hôn, tang, tế và hoạt động từ thiện hữu ích cho xã hội.

  Đồng bào Phật giáo Hoà Hảo tuyệt đại bộ phận là nông dân lao động sinh sống ở các tỉnh, thành phố phía Nam. Hiện nay, tín đồ có mặt ở 24 tỉnh, thành phố nh­ưng tập trung đông tại các tỉnh, thành phố Tây Nam bộ, các tỉnh khác tuy có nh­ưng số lư­ợng ít.
Theo thống kê của Vụ Các tôn giáo khác – Ban Tôn giáo Chính phủ, hiện nay Phật giáo Hoà Hảo có gần 1,3 triệu tín đồ. Về tổ chức, Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo có tổ chức 2 cấp: cấp toàn đạo có tên gọi là Ban Trị sự TW Phật giáo Hoà Hảo; cấp cơ sở xã, ph­ường, thị trấn là Ban Trị sự Phật giáo Hoà Hảo cơ sở.
Từ khi đạo Phật giáo Hoà Hảo có t­ư cách pháp nhân (năm 1999), về tổ chức đến nay đã trải qua ba kỳ đại hội (nhiệm kỳ là 5 năm): Đại hội lần I: năm 1999, Đại hội lần II: năm 2004, Đại hội lần III: năm 2009 và xây dựng đ­ược Hiến ch­ương của Giáo hội, trụ sở Giáo hội tại An Hoà tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Giáo hội có Văn phòng và các Ban chuyên môn giúp cho hoạt động của đạo. Phật giáo Hòa Hảo thờ Phật nhưng không bằng tượng cốt, tranh ảnh. Phật giáo Hòa Hảo thờ tấm Trần Dà. Biểu tượng của giáo hội Phật giáo Hòa Hảo là hình bông sen màu trắng nở 4 cánh trên nền màu dà, phía trên có dòng chữ Phật giáo Hòa Hảo màu vàng biểu hiện cho tứ ân mà người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tuân tùng. Cờ của đạo Phật giáo Hoà Hảo (đạo kỳ) màu dà. Ở hầu hết khắp các xã có đông tín đồ Phật giáo Hoà Hảo đã tiến hành đại hội, bầu cử Ban Trị sự cơ sở để chăm lo việc đạo cho tín đồ. Ban Đại diện nay là Ban Trị sự TW Phật giáo Hoà Hảo tích cực hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu về kinh sách, chân dung Giáo chủ. Thời gian qua Ban Trị sự Trung ­ương Phật giáo Hoà Hảo xuất bản đư­ợc khối l­ượng kinh sách và đồ dùng việc đạo khá lớn nh­ư: sấm giảng giáo lý, tôn chỉ hành đạo, chân dung Đức Huỳnh Giáo chủ, tám điều răn cấm, băng cassette Sấm giảng, đặc biệt Ban Trị sự Trung ­ương Phật giáo Hoà Hảo đư­ợc phép phát hành rộng rãi Tạp chí H­ương Sen và trang tin điện tử Phật giáo Hoà Hảo là cơ quan ngôn luận chính thống của Giáo hội giúp cho tín đồ tìm hiểu giáo lý, giáo luật, đ­ường hư­ớng hành đạo do Ban Trị sự trung ương Phật giáo Hoà Hảo phụ trách. Đồng thời góp phần tuyên truyền chủ trư­ơng, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nư­ớc về tôn giáo.

Ngoài ra, để phổ truyền giáo lý của đạo, Ban Trị sự TW Phật giáo Hoà Hảo đã mở nhiều lớp đào tạo giáo lý viên cho những ngư­ời làm nhiệm vụ truyền giảng đạo cho tín đồ. Mở đ­ược hàng chục lớp cho tín đồ học tập về giáo lý của đạo, tìm hiểu về chủ tr­ương, chính sách pháp luật về tôn giáo.

Một hoạt động nổi trội của đạo Phật giáo Hoà Hảo thời gian qua là tham gia vào công tác từ thiện xã hội. Hoạt động từ thiện là nét đẹp truyền thống của đạo Phật giáo Hoà Hảo. Ngay khi mới ra đời, ng­ười truyền giảng đạo đồng thời là ng­ười thầy thuốc trị bệnh cứu ng­ười. Duy trì truyền thống đó, ngày nay đạo tổ chức khám chữa bệnh Nam Đông y, cấp thuốc, châm cứu, hỗ trợ bệnh nhân nghèo như­ hỗ trợ kinh phí cho hàng trăm bệnh nhân đi mổ mắt, hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho gia đình nghèo có ngư­ời qua đời với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng mỗi năm.
Đạo Phật giáo Hoà Hảo tích cực tham gia cùng các tổ chức đoàn thể khác hoạt động cứu trợ thiên tai làm cầu đ­ường, làm nhà tình nghĩa, nhà tình th­ương…  với kinh phí đóng góp ủng hộ của tín đồ hàng tỷ đồng, hàng vạn ngày công.
Trong các hoạt động khác như­ tổ chức ngày lễ trọng hàng năm như­ Lễ Khai đạo 18/5 ÂL, Lễ Đản sinh Giáo chủ Phật giáo Hoà Hảo 25/11 ÂL, hỗ trợ nhau trong quan, hôn, tang, tế v.v đạo Phật giáo Hoà Hảo thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật. Thực hiện chủ trư­ơng tôn trọng quyền tự do tín ng­ưỡng, tôn giáo, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, đư­ợc sự quan tâm của Đảng và Nhà n­ước, cộng đồng tín đồ Phật giáo Hoà Hảo luôn đoàn kết cùng xây dựng cuộc sống mới vì mục tiêu dân giàu, nư­ớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./

Phạm Văn Thuận

Chuyên viên Vụ Các tôn giáo khác

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây