Giới thiệu khái quát huyện Tân Hiệp

Giới thiệu khái quát huyện Tân Hiệp

Giới thiệu khái quát huyện Tân Hiệp

Huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang có tổng cộng 142.048 dân, với 31.060 hộ, diện tích đất tự nhiên là 41.933 ha (trong đó 36.655 ha đất ruộng sản xuất lúa cao sản 2 vụ/năm, 1732,86 ha đất vườn). Năm 1985 Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Kinh 4A, xã Tân Hiệp A đầu tiên của huyện được thành lập và hoạt động theo mô hình HTX kiểu cũ, nhưng từ khi ban hành Luật HTX đã chuyển sang hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới. Đến nay toàn huyện có 55 HTX nông nghiệp, 15 tổ dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp trong HTX nông nghiệp (453 đội sản xuất, 125 Tổ hợp tác và 319 Tập đoàn sản xuất), có 17.788 hộ xã viên, chiếm 67,25% hộ sản xuất nông nghiệp, tổng số giá trị tài sản cố định 39 tỷ 275 triệu đồng, vốn lưu động là 2 tỷ 231 triệu đồng. Nội dung hoạt động của các HTX nông nghiệp đã tích cực đổi mới, hướng vào quản lý các khâu như: lịch thời vụ, dịch vụ bơm tưới, tín dụng nội bộ, cung ứng vật tư nông nghiệp, tổ chức ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất…Ngoài ra còn phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương vận động xã viên tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự địa phương, phát triển các công trình phúc lợi và phát triển cộng đồng. Ngoài HTX nông nghiệp, huyện còn phát triển các loại hình hợp tác xã như Thương mai – Dịch vụ, Xây dựng, Giao thông thủy bộ, Tín dụng nhân dân.

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây