Tác giả Văn Thị Tường Vy

Tác giả Văn Thị Tường Vy

VĂN THỊ TƯỜNG VY

Năm sinh / Date of birth: 1990 Quê quán / Home town: Đà Nẵng
Địa chỉ: K41/3 Mai Hắc Đế, Q.Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Address: K41/3 Mai Hac De St., Da Nang City.
Điện thoại / Tel: 077 451 0709 Email: mileyvan.90@gmail.com
– Tốt nghiệp ngành Sư phạm mỹ thuật, trường Đại học Nghệ thuật Huế / Graduated from Hue College of Arts.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng / Member of Danang Fine Arts Association.
– Tham gia triển lãm mỹ thuật khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên, triển lãm do Hội Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức.

vttv - Tác giả Văn Thị Tường Vy

Văn Thị Tường Vy Hồng leo / Rambling rose Sơn dầu / Oil on canvas

90cm x 120cm

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây