Tác giả Văn Thị Tường Vy

Tác giả Văn Thị Tường Vy

VĂN THỊ TƯỜNG VY

Năm sinh / Date of birth: 1990 Quê quán / Home town: Đà Nẵng
Địa chỉ: K41/3 Mai Hắc Đế, Q.Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Address: K41/3 Mai Hac De St., Da Nang City.
Điện thoại / Tel: 077 451 0709 Email: mileyvan.90@gmail.com
– Tốt nghiệp ngành Sư phạm mỹ thuật, trường Đại học Nghệ thuật Huế / Graduated from Hue College of Arts.
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng / Member of Danang Fine Arts Association.
– Tham gia triển lãm mỹ thuật khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên, triển lãm do Hội Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức.

tác phẩm Hồng leo

Văn Thị Tường Vy Hồng leo / Rambling rose Sơn dầu / Oil on canvas

90cm x 120cm

     


     

Mã QR Code ủng hộ vansudia.net


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây