Tác giả Nguyễn Văn Yên

Tác giả Nguyễn Văn Yên

NGUYỄN VĂN YÊN

Năm sinh / Date of birth: 1981 Quê quán / Home town: Hà Nội
Địa chỉ: 15 Phùng Hưng – Q.Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
Address: 15 Phung Hung St., Da Nang City. Điện thoại / Tel: 093 488 4911
Email: [email protected]
– Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.
– Từ 2014 đến nay: Tham gia các triển lãm mỹ thuật khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên; triển lãm do Hội Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức.

avvvvvvv - Tác giả Nguyễn Văn Yên

Nguyễn Văn Yên Một buổi sáng / A morning. 2017 Sơn dầu / Oil on canvas

120cm x 100cm

avv - Tác giả Nguyễn Văn Yên

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây