2023 là một năm ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội của TP Hải Phòng với các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đều tăng cao so với cùng kỳ. Qua đó góp phần giữ vững ổn định và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn Thành phố và tạo động lực để Hải Phòng phát triển bứt phá hơn trong năm 2024.

TP Hai Phong min - TP Hải Phòng: Hành trang bước vào năm mới

Nhiều chỉ số tích cực

Nổi bật trong năm 2023, TP Hải Phòng tăng tốc đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 3 trụ cột chủ yếu: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển – logistics, du lịch – thương mại.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của thành phố tăng 10,34%, duy trì 9 năm liên tục ở mức hai con số, gấp 2 lần so với tốc độ tăng trưởng chung của cả nước (cả nước dự kiến tăng khoảng 5%). GRDP bình quân đầu người: đạt 7.960 USD/người, bám sát kế hoạch năm 2023. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 14%; gấp 2,8 lần bình quân chung cả nước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 103.000 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 2 đồ án quy hoạch quan trọng, đó là Quy hoạch TP Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch cấp tỉnh TP Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Triển khai vận động các tổ chức quốc tế, các quốc gia thành viên UNESCO ghi danh thành công vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới.

Thành phố đã khởi công nhiều dự án hạ tầng quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội, như: Công trình Trung tâm Chính trị – Hành chính thành phố và công trình Trung tâm Hội nghị – Biểu diễn thành phố tại khu đô thị Bắc sông Cấm. Cầu Lại Xuân và Nút giao thông khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng – Máng Nước với QL 5; Đường Đỗ Mười kéo dài đến đường trục VSIP và khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu tại huyện Cát Hải…

Triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, như:

Xây dựng các bến cảng số 3 đến số 8, xây dựng Cầu bến rừng sang Quảng Ninh; khu công nghiệp Tiên Thanh tại huyện Tiên Lãng; xây dựng các cụm công nghiệp tại huyện: Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão

Tập trung triển khai xây dựng 4 khu vực NƠXH tại quận Ngô Quyền, khu vực Tràng Duệ huyện An Dương; đã hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư xây dựng NƠXH tại khu Tràng Cát và khu Đình Vũ tại quận Hải An.

Về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay đã có 7/8 huyện được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn NTM; đang tiếp tục xây dựng huyện NTM đối với Bạch Long Vĩ. Đã có 22 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 51 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Cơ bản hoàn thành các công trình xây dựng tại 35 xã thực hiện từ năm 2022; đang tiếp tục triển khai các công trình của 35 xã tiếp theo từ năm 2023.

Đang tập trung cao triển khai xây dựng các đề án: thành lập thành phố thuộc thành phố tại huyện Thủy Nguyên và chuyển huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 của TP Hải Phòng xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX xếp thứ 2 với 90,09 điểm; Chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính SIPAS xếp thứ 10 với 83,88 điểm; Chỉ số đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI xếp trong nhóm cao nhất gồm 15 tỉnh, thành phố với 43,603 điểm. Hoàn thành, công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) TP Hải Phòng năm 2022…

Bên cạnh đó thành phố cũng đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực như an ninh – quốc phòng, văn hóa, xã hội, giáo dục, môi trường…

Tạo đà bứt phá trong năm 2024

Với những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội của thành phố đạt được trong năm 2023 sẽ đặt nền móng quan trọng và kỳ vọng về sự phát triển mang tính bước ngoặt, đột phá cho năm 2024.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, các cấp, các ngành, các địa phương của thành phố cần thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo chủ đề “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị – Xây dựng NTM kiểu mẫu – Tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và chuyển đổi số”.

TP Hai Phong 2 min 800x541 - TP Hải Phòng: Hành trang bước vào năm mới

Tăng tốc, quyết liệt thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực theo Nghị quyết, Chương trình hành động của Quốc hội, của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; Nghị quyết số 35/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 của thành phố; các Nghị quyết của Thành ủy, HĐND Thành phố. Hoàn thành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Triển khai đồng bộ các quy hoạch đã được phê duyệt. Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại hóa đô thị, phát triển hạ tầng nông thôn gắn với thực hiện xây dựng NTM. Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số; cải thiện chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI).

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm năm 2024, gồm 20 dự án: 6 Dự án dự kiến khánh thành năm 2024, trong đó có 5 dự án sử dụng ngân sách thành phố; 1 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách; 12 Dự án dự kiến khởi công năm 2024, trong đó có 3 dự án sử dụng ngân sách thành phố và 9 dự án sử dụng ngoài ngân sách; 2 dự án đang triển khai và chuyển tiếp từ năm 2023 sang năm 2024.

Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách ngay từ những tháng đầu năm; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, duy trì vị trí xếp hạng chỉ số PCI của thành phố nằm trong nhóm 3 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; huy động mọi nguồn lực nhất là nguồn lực tư nhân và FDI phục vụ phát triển. Tăng cường xúc tiến, thu hút đầu tư, đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, liên tục, ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đẩy nhanh việc thực hiện các thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng để sớm thành lập các khu, cụm công nghiệp mới. Tập trung giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu, cụm công nghiệp, sẵn sàng các quỹ đất sạch để thu hút các dự án đầu tư lớn. Khẩn trương thực hiện các thủ tục để thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng.

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, ưu tiên bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án trọng điểm, có tác động lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Quan tâm đầu tư cho các lĩnh vực văn hóa – xã hội, con người, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tập trung triển khai các Nghị quyết về nhà ở xã hội; tiếp tục củng cố, phát triển hệ thống y tế; quan tâm công tác đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa…

Với những kết quả quan trọng, nổi bật đã đạt được trong năm 2023 và nhìn lại hơn nửa chặng đường triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ TP Hải Phòng với những chỉ số, chỉ tiêu, minh chứng thực tiễn là động lực, điểm tựa vững chắc cho Hải Phòng trong năm 2024, năm mới sẽ nhiều thắng lợi mới.

Duyên Hải

 

 

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây