Giới thiệu khái quát huyện Hà Quảng

Giới thiệu khái quát huyện Hà Quảng

Giới thiệu khái quát huyện Hà Quảng

Điều kiện tự nhiên

1. Vị trí

Hà Quảng là huyện miền núi nằm ở phía bắc tỉnh Cao Bằng, cách trung tâm Cao Bằng 40 km về hướng bắc, có tọa độ địa lý từ 22o47’23’’ đến 23o00’00’’ vĩ bắc (từ Làng Mòn – Hạ Thôn đến Nặm Sấn – Lũng Nặm), từ 105o57’14’’ đến 106o15’50’’ kinh đông (từ Lũng Pươi – Sóc Hà đến Ngườn Luông – Tổng Cọt). Diện tích tự nhiên 453,67 km2, dân số trên 33.000 người.

Phía bắc giáp huyện Nà Po và huyện Tịnh Tây (thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc)

Phía nam giáp huyện Hòa An;

Phía đồng giáp huyện Trà Lĩnh;

Phía tây giáp huyện Thông Nông;

2. Hành chính

Huyện có 19 đơn vị hành chính, gồm 18 xã và 01 thị trấn, có các xã: Đào Ngạn, Phù Ngọc, Sóc Hà, Trường Hà, Nà Sác, Quý Quân, Kéo Yên, Lũng Nặm, Vân An, Cải Viên, Nội Thôn, Tổng Cọt, Sỹ Hai, Hồng Sỹ, Mã Ba, Hạ Thôn, Thượng Thôn, Vần Dính (năm 2007 tách từ xã Xuân Hòa) và thị trấn Xuân Hòa.

Huyện Hà Quảng có 9 xã biên giới giáp biên với Trung Quốc, với tổng chiều dài đường biên giới là 61,7 km, bao gồm các xã: Sóc Hà, Trường Hà, Nà Sác, Kéo Yên, Lũng Nặm, Vân An, Cải Viên, Nội Thôn, Tổng Cọt. Huyện có cửa khẩu Sóc Giang (thuộc xã Sóc Hà) và nhiều đường mòn dân sinh đi lại trao đổi hàng hóa, văn hóa ….

3. Địa hình

Huyện Hà Quảng có địa hình phức tạp do kiến tạo địa chất, do đó Huyện phân thành hai tiểu vùng chủ yếu: tiểu vùng thấp và tiểu vùng cao.

Tiểu vùng thấp có 06 xã và 01 thị trấn, gồm các xã: Trường Hà, Nà Sác, Sóc Hà, Quý Quân, Đào Ngạn, Phù Ngọc và thị trấn Xuân Hòa. Đây là tiểu vùng có các thung lũng tương đối bằng phẳng, đất canh tác chủ yếu là đất trồng lúa, có hệ thống sông suối cơ bản đáp ứng được nhu càu về nước cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Tiểu vùng cao có 12 xã, gồm các xã: Kéo Yên, Lũng Nặm, Vân An, Cải Viên, Nội Thôn, Tổng Cọt, Sỹ Hai, Hồng Sỹ, Mã Ba, Hạ Thôn, Thượng Thôn, Vần Dính. Đây là tiểu vùng hầu như không có sông suối, không đủ nước cho sinh hoạt và sản xuất, đất canh tác chủ yếu là đất trồng hoa màu, kết cấu hạ tầng cũng chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại, lưu thông hàng hóa của nhân dân.

4. Dân cư

Dân số Huyện trên 33.000 người, gồm 5 dân tộc anh em cùng sinh sống: Tày, Nùng, Mông, Dao và Kinh.

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây