Tác giả Vĩnh Thuận

Tác giả Vĩnh Thuận

VĨNH THUẬN

Năm sinh / Date of birth and died: 1937 – 2014 Quê quán / Home town: Quảng Nam
Địa chỉ: Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Address: Hải Châu District, Da Nang City.
Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.

Vĩnh Thuận Đêm trăng sông Thu Bồn Moon night on the Bon river Sơn dầu / Oil on canvas

70cm x 90cm

     


     

Mã QR Code ủng hộ vansudia.net


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây