Tác giả Vĩnh Thuận

Tác giả Vĩnh Thuận

VĨNH THUẬN

Năm sinh / Date of birth and died: 1937 – 2014 Quê quán / Home town: Quảng Nam
Địa chỉ: Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Address: Hải Châu District, Da Nang City.
Hội viên Hội Mỹ thuật Đà Nẵng.
Member of Danang Fine Arts Association.

3 4 - Tác giả Vĩnh Thuận

Vĩnh Thuận Đêm trăng sông Thu Bồn Moon night on the Bon river Sơn dầu / Oil on canvas

70cm x 90cm

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây