TP.HCM sẽ phát triển ngang tầm với các thành phố lớn của Châu Á

TP.HCM sẽ phát triển ngang tầm với các thành phố lớn của Châu Á
Quy hoạch phát triển TP.HCM phải tạo được sự đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Những vấn đề xử lý trước mắt trong 5 – 10 năm tới, bao gồm: ùn tắc giao thông, ngập úng do thủy triều và mưa, ô nhiễm môi trường ở các kênh rạch, các khu dân cư có điều kiện sống thấp…

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 642 (ngày 26/5/2022) phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quyết định nêu rõ, việc lập quy hoạch TP.HCM bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đất nước thời kỳ 2021 – 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 của cả nước, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Đồng thời, quy hoạch thành phố phải gắn với tầm nhìn đến năm 2050, TP.HCM là đô thị thông minh, trình độ phát triển ngang tầm với các thành phố lớn khu vực Đông Nam Á và Châu Á, tạo sự đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế dựa trên cơ cấu kinh tế hiện đại với nguồn nhân lực chất lượng cao và yếu tố đổi mới sáng tạo là trung tâm, có trình độ khoa học công nghệ phát triển và đời sống của người dân ở mức cao;

Tận dụng tối đa giá trị kinh tế – chính trị của thành phố, các cơ hội liên kết giữa TP.HCM với vùng Đông Nam Bộ, với các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, cả nước và quốc tế (đặc biệt là các quốc gia trong khu vực); Khả năng khai thác hành lang kinh tế Bắc Nam, khả năng khai thác các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết để phát huy vai trò hạt nhân Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đầu tàu kinh tế cả nước.

Mục tiêu lập quy hoạch là sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bố đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố một cách khoa học, hợp lý trên cơ sở cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng trên địa bàn thành phố để sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng và lợi thế của thành phố phục vụ mục tiêu phát triển bền vững;

Xác định mô hình phát triển mới, các khâu đột phá chiến lược; Nghiên cứu và ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo; Đi đầu trong việc tận dụng các cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn để TP.HCM tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, phát triển nhanh và bền vững, trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á vào năm 2030; trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á vào năm 2045;

Xử lý những vấn đề trước mắt trong 5 đến 10 năm tới, bao gồm: ùn tắc giao thông, ngập úng do thủy triều và mưa, ô nhiễm môi trường ở các kênh rạch, các khu dân cư có điều kiện sống thấp.

Một trong những nội dung quy hoạch là phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của TP.HCM; Các điều kiện tự nhiên, xã hội thể hiện tính đặc thù của TP.HCM về vị trí địa lý (nằm ở vị trí trung tâm của khu vực Đông Nam Á, đầu mối giao lưu quốc tế, nằm vị trí trung tâm của vùng Đông Nam bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long), điều kiện tự nhiên (hệ thống sông Sài Gòn, sông Đồng Nai chảy qua trung tâm thành phố, rừng ngập mặn Cần Giờ, biển Cần Giờ là cửa ngõ tiến ra biển Đông của Thành phố), điều kiện xã hội (một trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ của cả nước, nơi hội tụ văn hóa của các vùng miền trong cả nước).

Quy hoạch cũng cần làm rõ những thách thức đối với sự quá tải về cơ sở hạ tầng, ngập nước, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, gia tăng dân số và an sinh xã hội; Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế – xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn.

Về thực trạng phát triển kinh tế, khả năng huy động nguồn lực, phải làm rõ được vai trò, vị trí trung tâm kinh tế của thành phố đối với cả nước, vai trò đầu tàu và động lực tăng trưởng của cả nước; thực trạng sắp xếp, tổ chức các hoạt động kinh tế trên địa bàn thành phố; so sánh kinh tế thành phố với các thành phố lớn trong khu vực Đông Nam Á.

Về thực trạng phát triển các lĩnh vực xã hội, phải thể hiện rõ vai trò trung tâm của thành phố về y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao đối với vùng và cả nước; đóng góp của lĩnh vực văn hóa – xã hội vào phát triển kinh tế thành phố; hội nhập quốc tế về văn hóa.

Về thực trạng phát triển khoa học, công nghệ, phải làm rõ vị trí vai trò trung tâm của Thành phố về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đóng góp của khoa học, công nghệ vào phát triển thành phố và khu vực; thực trạng phát triển tiềm lực về khoa học, công nghệ…

Quy hoạch cũng phải rõ yêu cầu về phương án phát triển các ngành quan trọng: công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp…

Đối với ngành công nghiệp, cần phát triển theo hướng công nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao, nhà máy thông minh… chuyển hoạt động từ gia công lắp ráp sang chế tạo…

Với ngành dịch vụ: thương mại với vai trò trung tâm bán buôn, đầu mối xuất nhập khẩu; phát triển kết cấu hạ tầng thương mại dịch vụ hiện đại, kinh doanh trực tuyến; Hình thành các trung tâm logistisc gắn với phát triển hệ thống cảng biển, bến bãi trong mối liên kết vùng Đông Nam Bộ; Tài chính ngân hàng và bảo hiểm gắn với phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản: phát triển TP.HCM trở thành trung tâm giống cây, giống con của khu vực, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung…

Lĩnh vực văn hóa, xã hội: y tế gắn với phát triển y tế thông minh, tăng cường y tế cơ sở…, phát triển giáo dục thông minh, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên…

Mộc Minh

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây