Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01-30/6/2022

Thời kỳ từ ngày 01-15/6/2022

Dự báo trong nửa đầu tháng 6/2022, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến ở tình trạng ẩm, đặc biệt tại khu vực vùng núi rất ẩm. Trong khi đó, ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ ở trạng thái bình thường, cục bộ có nơi có thể xuất hiện hạn ở tại các tỉnh Bình Thuận, Đắk Lắc nhưng mức độ khô hạn nhẹ.

Thời kỳ từ ngày 16-30/6/2022

Trong thời kỳ này, trên khu vực Bắc Bộ có mức độ ẩm xu hướng giảm, chỉ duy trì ở các tỉnh vùng núi nhưng mức độ ẩm có giảm bớt. Khu vực Trung Bộ và Nam Bộ vẫn phổ biến ở trạng thái bình thường, hạn xảy ra vẫn chỉ ở diện cục bộ, nhưng số điểm bị hạn có gia tăng hơn thời kỳ nửa đầu tháng 6; đặc biệt ở tại tỉnh Bình Phước có điểm rất khô hạn.

Kết luận: Dự báo trong tháng 6/2022, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến ở tình trạng ẩm, đặc biệt tại khu vực vùng núi rất ẩm vào thời kỳ nửa đầu tháng 6. Sang nửa cuối tháng 6, khu vực này có mức độ ẩm xu hướng giảm, chỉ duy trì ở các tỉnh vùng núi nhưng mức độ ẩm có giảm bớt. Trong khi đó, ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ ở trạng thái bình thường, cục bộ có nơi xuất hiện hạn, với số điểm bị hạn có gia tăng hơn vào thời kỳ nửa đầu tháng 6; đặc biệt ở tại tỉnh Bình Phước có điểm rất khô hạn.

Bản tin cảnh báo và dự báo hạn khí tượng tiếp theo được phát vào ngày 15/6/2022.

Chi tiết tin

bantinhan_20220601

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây