Giá trị và sức sống trường tồn của tác phẩm “Lịch sử nước ta”

Hội thảo “80 năm tác phẩm Lịch sử nước ta (1942 – 2022)” là dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, vừa là dịp để nhìn nhận, đánh giá đúng vị trí, vai trò của việc hiểu biết lịch sử dân tộc trong quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước giai đoạn hiện nay.

Kết tinh bài học về đại đoàn kết dân tộc

Phát biểu tại hội thảo “80 năm tác phẩm Lịch sử nước ta (1942 – 2022)” sáng 1.12, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cho biết, cách đây 80 năm tại Pác Bó, Cao Bằng, để giúp cán bộ Việt Minh có thêm nguồn tư liệu truyền bá, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia vào các đoàn thể cứu quốc của Mặt trận Việt Minh chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng khi thời cơ đến, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Lịch sử nước ta”. Tác phẩm được Việt Minh tuyên truyền Bộ xuất bản ra mắt lần đầu tiên vào tháng 2.1942.

Hình ảnh tác phẩm "Lịch sử nước ta" của Việt Minh Tuyên truyền Bộ xuất bản và của NXB Chính trị quốc gia Sự thậtHình ảnh tác phẩm “Lịch sử nước ta” của Việt Minh Tuyên truyền Bộ xuất bản và của NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Với cách viết ngắn gọn, súc tích, dễ học, dễ nhớ, bức tranh lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân ta đã được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chọn lọc, giới thiệu, khái quát một cách chính xác thông qua những nhân vật, sự kiện lịch sử chân thực, khách quan. Qua đó, nêu bật truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất và đoàn kết của dân tộc Việt Nam từ thời vua Hùng dựng nước và kết thúc bằng mốc lịch sử có tính chất dự báo “1945 – Việt Nam độc lập”.

Với cách viết ngắn gọn, súc tích, dễ học, dễ nhớ, bức tranh lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân ta đã được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chọn lọc, giới thiệu, khái quát một cách chính xác thông qua những nhân vật, sự kiện lịch sử chân thực, khách quan. Qua đó, nêu bật truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất và đoàn kết của dân tộc Việt Nam từ thời vua Hùng dựng nước và kết thúc bằng mốc lịch sử có tính chất dự báo “1945 – Việt Nam độc lập”.

Đồng thời, tác phẩm đã nêu lên những quan điểm có tính nguyên tắc chỉ đạo làm phong phú thêm kho tàng tư tưởng lý luận của Đảng, trong đó, Người đã rút ra một bài học lớn về tinh thần đoàn kết, đó là: Dân ta xin nhớ chữ đồng. Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh.

Theo Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, sau 80 năm ra đời, những quan điểm tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Lịch sử nước ta” đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Thậm chí, rất cần thiết trong điều kiện Đảng cầm quyền, lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay.

Giá trị và sức sống trường tồn của tác phẩm "Lịch sử nước ta"Đoàn chủ tịch Hội thảo “80 năm tác phẩm Lịch sử nước ta (1942 – 2022)”

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đánh giá, với 208 câu thơ lục bát, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tóm tắt một cách cô đọng lịch sử dân tộc từ ngày tổ tiên dựng nước đến trước ngày khởi nghĩa Tháng Tám (tức từ hàng nghìn năm trước Công nguyên đến năm 1941). Mở đầu tác phẩm bằng những câu thơ: “Dân ta phải biết sử ta/Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam/Kể năm hơn bốn ngàn năm/Tổ tiên rực rỡ, anh em thuận hòa”, Người đã chọn lọc, giới thiệu những nhân vật, sự kiện chân thực, khách quan để khôi phục chính xác bức tranh hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc với những nét cơ bản về truyền thống yêu nước, đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Trân trọng lịch sử, tự hào về truyền thống giữ nước của dân tộc, bằng việc điểm lại những cuộc đấu tranh, khởi nghĩa chống quân xâm lược, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sử dụng những từ ngữ phổ thông, dân dã, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ đi vào lòng người và có sức lan tỏa, thâm nhập sâu vào đại chúng để ca ngợi, tri ân, vinh danh các triều đại, các vị anh hùng có tài trị quốc an dân, mở mang bờ cõi.

Với tầm nhìn xa trông rộng, tư duy khoa học cùng hiểu biết sâu sắc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã ngợi ca tinh thần bất khuất của các vị anh hùng dân tộc trong lịch sử, từ đó thôi thúc toàn dân, không kể già, trẻ, gái, trai đồng tâm đứng lên chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của đất nước. Từ những bài học quý báu của lịch sử, Người căn dặn, toàn dân ta phải coi việc xây dựng đoàn kết là trung tâm của cuộc vận động cách mạng, là điều kiện cơ bản để Đảng và nhân dân ta khôi phục độc lập, tự do: “Dân ta xin nhớ chữ đồng/Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh!”…

“Có thể thấy, trên cơ sở giá trị khoa học lịch sử, tác phẩm “Lịch sử nước ta” đã làm nổi bật quan điểm, đường lối chính trị của Đảng, góp phần tuyên truyền, giác ngộ, thức tỉnh và thúc đẩy tinh thần đoàn kết, yêu nước, đồng tâm hiệp lực đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta”, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định.

Khẳng định giá trị thời đại của tác phẩm

Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng, việc Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức hội thảo nhân kỷ niệm 80 năm tác phẩm này ra đời là một việc làm có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 01 ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; góp phần tiếp tục khẳng định những cống hiến và đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng và cách mạng Việt Nam trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

GS.TS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh giá trị và ý nghĩa thực tiễn của cuốn "Lịch sử nước ta"GS.TS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh giá trị và ý nghĩa thực tiễn của cuốn “Lịch sử nước ta”

Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, GS.TS Hoàng Chí Bảo nhìn nhận, ngoài giá trị khoa học lịch sử, tác phẩm “Lịch sử nước ta” đã làm nổi bật quan điểm và đường lối chính trị, tuyên truyền, giác ngộ cho dân chúng về chân lý, quy luật của muôn đời về đọc lập tự do. 

“Đã 8 thập kỷ trôi qua, tác phẩm đến nay vẫn còn nguyên giá trị nhất là trong bối cảnh hiện nay, việc giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng tình yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc cho mọi thế hệ, tầng lớp người Việt Nam là một đòi hỏi cấp bách và hệ trọng”, GS.TS Hoàng Chí Bảo nói

Khẳng định giá trị thời đại của tác phẩm, TS. Dương Văn Khoa, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho hay: Tác phẩm  lịch sử này có phần nào hình bóng của một bài giảng lịch sử. Tác giả có sự lựa chọn các sự kiện, nhân vật lịch sử quan trọng và không phản ánh lịch sử một các thông thường, thuần túy. Đằng sau các sự kiện, nhân vật, tác giả đều nêu ý nghĩa, bài học rút ra từ sự kiện, nhân vật ấy…

Bìa cuốn sách "Lịch sử nước ta" Bìa cuốn sách “Lịch sử nước ta” 

TS. Dương Văn Khoa cho biết thêm, tác phẩm có giá trị sâu sắc về mặt lý luận và thực tiễn, góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ, nhất là thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945. “Qua thời gian, tác phẩm vẫn luôn chứng tỏ được những giá trị mang tính thời đại: Các vấn đề của lịch sử được xem xét theo quan điểm Mácxit và tư tưởng truyền thống tốt đẹp của dân tộc; cách viết sử độc đáo, sáng tạo, coi lịch sử là động lực, sức mạnh của cách mạng, từ đó đưa ra những gợi mở quan trọng cho việc dạy học môn Lịch sử trong các trường phổ thông hiện nay. Tác phẩm mãi mãi là vật báu của dân tộc, những giá trị của tác phẩm vẫn đồng hành, tiếp bước cùng thời đại”.

Hương Sen

     


     

Mã QR Code ủng hộ vansudia.net


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây